Avia na minusie, ale mniejszym niż zakładano

Otwarte baseny Parku Avia w pierwszym sezonie, mimo pandemicznych ograniczeń, odwiedziło, aż 22,8 tys. osób, a cały kompleks ponad 58 tysięcy

Stratą w wysokości ponad 2 mln zł zamknęła miniony rok spółka MKS Avia Świdnik. Jak zaznacza jej zarząd, perspektywy na przyszłość nie są złe, bo widać znaczny wzrost przychodów w porównaniu do lat ubiegłych.


W 2020 roku przychody spółki ze sprzedaży wyniosły ponad 3,2 mln zł, co stanowi 141 proc. wzrostu w stosunku do 2019 roku. Sprzedaż usług wyniosła 75 proc. zakładanego planu, sponsoring 147 proc., szkolenia 97 proc., a pozostałe przychody operacyjne 919 proc.

– Znaczny wzrost pozostałych przychodów operacyjnych w stosunku do  planu  na 2020 rok wynika faktu, iż spółka w trakcie roku  uzyskała  przychody, których nie była w stanie ująć w prognozie finansowej. Przychody te związane były z otrzymaniem wynagrodzenia z tytułu zajęcia premiowanego miejsca w systemie Pro Junior Soccer od PZPN, otrzymaniem wsparcia finansowego od PZPN w związku z zawieszeniem działalności sekcji piłki nożnej z powodu sytuacji epidemiologicznej  w kraju, zwrotem nadpłaty dotyczącej zwolnienia z opłat składek ZUS oraz korektą proporcji VAT – wyjaśnia Radosław  Szczerba, szef MKS Avia Świdnik.

Miniony rok Avia zamknęła stratą w kwocie ok. 2,2 mln zł, o 5 proc. niższą niż zakładano.

– Widoczny jest znaczny wzrost przychodów w porównaniu do lat ubiegłych. To pokazuje, że MKS Avia prowadzi swoją politykę finansową w sposób przemyślany i racjonalny. Należy również brać pod uwagę, iż prowadzimy działalność w obszarze sportowym, gdzie jednym z głównych celów jest szkolenie sportowe i rozwój grup młodzieżowych, a także funkcjonowania drużyn seniorskich w dwóch sekcjach sportowych. W 2020 roku MKS Avia Świdnik utworzyła nowe grupy szkoleniowe w sekcji piłki nożnej i piłki siatkowej. Prowadzimy również nieodpłatne zajęcia sportowe w świdnickich przedszkolach w ramach programu „Avia Skrzaty”. Pomimo faktu, iż spółka nie przynosi dochodu to działalność MKS Avia Świdnik w zakresie pozyskiwania nowych źródeł finansowania zauważalna jest w osiąganych wynikach sportowych, mam tu na myśli awans siatkarzy do I ligi w 2020 roku oraz dobre wyniki sportowe osiągane przez I zespół piłki nożnej w ubiegłym roku – wskazuje prezes Szczerba.

Rok z pandemią na basenach

Pod skrzydłami MKS działa również miejski kompleks basenów Park Avia. Ze względu na pandemię i podyktowane nią obostrzenia planowane na 1 kwietnia 2020 r. otwarcie basenów zostało odwołane. Obiekt otwarto 3 miesiące później, 5 lipca 2020 r. Od tego dnia do 5 września ub.r. z basenów zewnętrznych skorzystało 22 800 klientów, w tym najwięcej (13 515) w sierpniu. Z kolei baseny wewnętrzne w przeciągu ubiegłego roku od dnia otwarcia (5.07.2020 r.) odwiedziło 35 597 klientów.

– W ubiegłym roku, we wrześniu, wprowadziliśmy naukę pływania, z której skorzystało 181 osób. Zajęcia były prowadzone w grupach i indywidualnie, z podziałem na wiek oraz umiejętności kursantów, a także rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć Aqua Fitness. Mieszkańcy skorzystali z nich 655 razy – dodaje R. Szczerba.

Pandemia koronawirusa nie pozostała bez wpływu na działalność basenów. Przez okres wakacji mogły być one obłożone w połowie. Mimo obostrzeń obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem. 17 października Świdnik ogłoszono czerwoną strefą występowania epidemii, a trzy dni później decyzją Ministerstwa Sportu ogłoszono, że z basenu mogą korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego; dopuszczalne były także zorganizowane.

Dla tych osób basen był czynny od poniedziałku do soboty w wyznaczonych godzinach. Obiekt funkcjonował tylko w godzinach prowadzenia zajęć, nie prowadził działalności komercyjnej dla klientów indywidualnych, wyłączona z użytkowania była strefa saun, a wszystkie zajęcia odbywały się bez udziału publiczności. W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi obostrzeniami baseny były całkowicie wyłączone z obsługi klienta od 24 grudnia do 11 lutego 2021 r. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here