Awangarda edukacji

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz X przyznała nagrody w konkursie „Szkoła Innowacji”. Projekt skierowany jest do szkół średnich – liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół. Wśród nagrodzonych, jak zwykle nie zabrakło placówek i nauczycieli z Lublina i Świdnika.

– Konkurs „Szkoła Innowacji” to projekt, mający na celu wyróżnianie szkół

z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy. Celem konkursu jest budowanie wizerunku certyfikowanych szkół jako jednostek nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów – mówi Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Oficjalny tytuł „Lidera Innowacji” przyznawany jest w sześciu kategoriach. W jubileuszowej edycji konkursu przyznano również Złote Statuetki 5-lecia dla szkół, które uzyskały najwięcej tytułów i wyróżnień w latach 2018-2022. Otrzymały je m.in. II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Lubelskich pedagogów i szkół nie zabrakło również wśród laureatów i wyróżnionych w tradycyjnych kategoriach.

Laureatem kategorii „Szkoła – lider innowacji” zostało III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, a wyróżnienia przyznano: I LO im. W. Broniewskiego w Świdniku i XIV LO w ZSO nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.

„Dyrektorem – liderem innowacji” został Wojciech Kalicki – dyrektor XIV LO w ZSO nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, a wśród wyróżnionych znalazła się Anna Wawruch-Lis kierująca Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

W kategorii „Nauczyciel – lider innowacji” wyróżniona została Jadwiga Stachowicz z XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

Za najlepsze „Innowacyjne inicjatywy” uznano realizację filmów „Zapisane w kadrze – historie absolwentów” i Teatr Promienistych działający w Branżowej Szkole Wielozawodowej I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie, a wyróżnienia zdobyły: projekt „Młodzieżowy coaching – rówieśnicze wsparcie” zrealizowany przez uczniów III LO w Lublinie i „Save the Planet”, czyli wirtualna książka, która powstała w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

W kategorii „Uczeń – lider innowacji” wyróżnieni zostali: Aleksy Keller z ZSChiPS w Lublinie i Maksymilian Golec z Zespołu Szkół Energetycznych w Lublinie. Za najbardziej „Innowacyjną bibliotekę” uznano bibliotekę w III LO w Lublinie. Opr. ZM