Awans Grela

Marcin Grel awansował na stanowisko dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Obowiązki wicedyrektora prezydent Agata Fisz powierzyła Kamilowi Chomie.

28 grudnia minionego roku na emeryturę odeszła dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Teresa Dobrowolska. Prezydent Agata Fisz na stanowisko dyrektora awansowała dotychczasowego zastępcę, Marcina Grela. Z kolei obowiązki wicedyrektora, prezydent zamierza od 1 lutego br. powierzyć Kamilowi Chomie, pracownikowi wydziału. (s)