Awans zwolnionej dyrektorki

Doc. dr hab. Elżbieta Starosławska została po raz trzeci już powołana na stanowisko wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej. To dla niej powrót po okresie pełnienia tej funkcji w latach 2002 – 2015. Starania o nominację trwały blisko rok i trudno odebrać ją inaczej niż jako afront wobec marszałka, który Starosławską zwolnił dyscyplinarnie z funkcji dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej mimo heroicznej obrony dyrektor przez wojewodę.
Oficjalnie wojewoda Przemysław Czarnek, który przepchnął tę nominację przez ministerstwo zdrowia, do konfliktu z marszałkiem o dyr. Starosławską się nie odnosi. – Pani profesor świetnie wykonywała tę funkcję w poprzednich latach. W wyniku lubelskich zawirowań był pewien moment zawieszenia. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało jednak, że pani profesor będzie dalej bardzo dobrym konsultantem. Co do tego, że jest świetnym onkologiem, nikt nie ma najmniejszych wątpliwości – kurtuazyjnie i grzecznie wypowiada się wojewoda.
Do zadań doc. Starosławskiej jako konsultanta będzie należała m.in. kontrola dostępności świadczeń zdrowotnych, kontrola wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontrola ich efektywnego wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych oraz informowanie organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli. W urzędzie marszałkowskim nieoficjalnie wyrażają obawy, czy nowa konsultant, żywiąca głęboki uraz do marszałków, z którymi procesuje się o cofnięcie dyscyplinarnego zwolnienia i przywrócenie do pracy, mając teraz w ręku możliwości kontrolne, nie wykorzysta ich przeciwko zarządowi województwa i nadzorowanych przez niego szpitalom świadczącym opiekę onkologiczną. TAK