Awanse przed pierwszym dzwonkiem

Wręczenie aktów awansu na stopień nauczyciela mianowanego

81 nauczycieli uzyskało III stopień awansu zawodowego – tytuł nauczyciela mianowanego. W czwartek, 29 sierpnia w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego, prezydent Krzysztof Żuk wręczył im akty nadania stopnia zawodowego. Podczas uroczystości powierzono stanowiska 32 dyrektorom szkół i przedszkoli wyłonionym w drodze konkursu. Dla 26 z nich będzie to już kolejna kadencja na tym stanowisku.

Nowi dyrektorzy

Na emeryturę odchodzą trzej dyrektorzy szkół prowadzonych przez miasto Lublin. W Szkole Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego przy ul. Biedronki na Czubach Północnych dyrektor Alinę Aleksandrowicz na stanowisku zastąpi Alina Broniowska (poprzednio dyrektor SP nr 4). Dyrekcja zmieni się także w SP nr 25 im. Władysława Broniewskiego przy Sierocej, odchodząca na emeryturę Celinę Nikolską zastąpi Anna Rodak (dotychczas prowadząca wygaszone obecnie Gimnazjum nr 2 przy ul. Lwowskiej na Kalinowszczyźnie). W Szkole Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów przy ul. Krężnickiej Grażynę Daniewską zastąpi pełniąca obowiązki wicedyrektora w tej placówce Małgorzata Bielecka.

W Lublinie stanowisko dyrektora w sześciu placówkach zostało powierzone nowym kandydatom. Oprócz wymienionych są to: SP nr 4 im. Adama Mickiewicza to Ewa Momot, SP nr 10 nr 10 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Kalinowszczyzna – Tadeusz Szydłowski, a w VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Szkolnej – Marzena Kamińska. W ubiegłym roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez lubelski samorząd przeprowadzono 32 konkursy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin, w tym: 3 dyrektorów przedszkoli (Przedszkola nr 18, Przedszkola nr 70, Przedszkola nr 87); dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1; 19 dyrektorów Szkół Podstawowych (nr 4, 5, 10, 15, 19, 20, 21, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 52, 57); dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26; dyrektora Zespołu Szkół nr 12; 4 dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego (V, VI, IX, XXX); dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2; dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2; dyrektora Zespołu Poradni nr 3. – W wyniku przeprowadzonych konkursów w 26 jednostkach wyłoniono osoby, które już sprawowały stanowisko dyrektora w tych placówkach – informuje Olga Mazurek-Podleśna.

Awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego

– Wśród nominowanych największą grupę stanowią nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz nauczycieli religii – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego w kancelarii prezydenta miasta.

W Lublinie, od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela w kwietniu 2000 roku, ten stopień awansu otrzymało łącznie 2792 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego. Według przepisów ustawy Karta nauczyciela może go zdobyć nauczyciel kontraktowy, który po przepracowaniu 2 lat od uzyskania tego stopnia odbył staż trwający 2 lata i 9 miesięcy i zdał egzamin przed komisją powołaną przez prezydenta.

W skład komisji wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony i 2 ekspertów wpisanych na listę przez Ministra Edukacji Narodowej. (EM.K.)