Baczność! Do programu wstąp!

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie uczestniczy w II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w poprzednim roku szkolnym realizował I edycję „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. W bieżącym roku szkolnym placówka została zakwalifikowana do udziału w II edycji tego prestiżowego projektu, realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Certyfikat uczestnictwa wręczono podczas Centralnych Obchodów 100-lecia Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie na uroczystej zbiórce klas mundurowych. Odebrał go z rąk dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Waldemara Zubka dyrektor Jarosław Wójcicki. Tym samym szkoła dołączyła do grupy 105 placówek oświatowych w Polsce, w których realizowany jest ten projekt.

Program będzie realizowany w cyklu dwuletnim, w wymiarze 11 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych miesięcznie. W zajęciach z uczniami klas wojskowych mają uczestniczyć żołnierze I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie. Program przewiduje również uczestnictwo uczniów w pięciodniowym obozie szkoleniowym na poligonie wojskowym. Środki na wyposażenie uczniów w sprzęt do zajęć w zdecydowanej większości pochodzą z budżetu państwa.

Absolwenci szkół uczestniczących w projekcie mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej, będącej przepustką do zawodowej służby wojskowej oraz na pierwszeństwo w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej. Otrzymują też dodatkowe punkty podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe. (mk)