Bada molekuły raka

Prof. G. Johan Offerhaus z Uniwersytetu Medycznego w Utrechcie został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 23 listopada w auli Collegium Maius UM.
Ten wybitny profesor patomorfologi i nadzoruje międzynarodowe badania i poświęcone molekularnym podstawom nowotworów przewodu pokarmowego. Był opiekunem naukowym trzydziestu pięciu doktorantów, pochodzących z siedmiu krajów, także z Polski. Jest autorem ponad 400 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych o międzynarodowym zasięgu oraz ponad 20 naukowych książkowych rozdziałów. – Profesor Offerhaus często gości w Lublinie. Jest współpracownikiem naszych zespołów badawczych, współtwórcą ich osiągnięć – mówi prof. Andrzej Drop, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Profesor wypromował dwóch lubelskich doktorantów: Wojciecha Polkowskiego, obecnie profesora, kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Roberta Sitarza, doktora nauk medycznych, anatoma i chirurga onkologa. – Pragnę z całą stanowczością podkreślić, że obecny rozwój Uniwersytetu Medycznego byłby zapewne dużo mniej dynamiczny bez wielkiego wkładu i wysiłku pana profesora Offerhausa – zaznaczył rektor Drop. Nagrodzony honorowym tytułem holenderski profesor wygłosił wykład dotyczący swoich najnowszych badań. Uroczystość zwieńczył krótki koncert w wykonaniu Akademickiego Chóru UM w Lublinie.(EM.K.)

Wieloletnia współpraca

Profesor G. Johan Offerhaus ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Amsterdamie, gdzie pod opieką profesora Guido Tytgata – gastroenterologa, prowadził badania dotyczące kinetyki komórek błony śluzowej przewodu pokarmowego w stanach przedrakowych, za co otrzymał stopień naukowy doktora. W następnych latach pracował naukowo i studiował w USA. Po powrocie do Holandii w 1991 roku utworzył własny zespół badawczy, zajmujący się tematyką biologii nowotworów przewodu pokarmowego. W 2005 roku G. Johan Offerhaus otrzymał nominację profesorską i obecnie pełni funkcję profesora patomorfologii na Uniwersytecie Medycznym w Utrechcie. W 2012 roku otrzymał medal honorowy UM w Lublinie za wkład w program wymiany młodych naukowców z uniwersytetem medycznym w Utrechcie. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował profesora Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.