Badacz zgładzonego świata

Dr hab. Adam Kopciowski z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS otrzymał indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za osiągnięcia naukowe w 2015 roku.
Dr hab. Adam Kopciowski, historyk, adiunkt i kierownik Zakładu Kultury i Historii Żydów Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, zajmuje się historią Żydów w Polsce w XX wieku specjalizując się w dziejach i kulturze ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w okresach dwudziestolecia międzywojennego, zagłady i powojennym (do 1950 r.). Jest stypendystą „Holocaust Memorial Museum” w Waszyngtonie (2005).
Nagrody Ministra przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się 9 grudnia w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.MG