Bajeczny wybór

Przygotowania do nadania imienia rozpoczęły się w Przedszkolu nr 6 już kilka miesięcy temu.
Nad zgłoszonymi kandydaturami dyskutowali nauczyciele i rodzice. W głosowaniu wzięły udział również przedszkolaki. Ostatecznie wybór padł na Joannę Papuzińską. W lipcu uchwałę w tej sprawie przyjęła również rada miejska.
Wybór patrona przedszkola nie jest sprawą prostą. W ostatnich miesiącach postanowili się z nią zmierzyć przedstawiciele jednej ze świdnickich placówek.
– Przedszkole nr 6 charakteryzuje się dużą aktywnością – mówi Waldemar Jakson, burmistrz miasta. – Jednak, jak stwierdzają sami pedagodzy, oprócz podejmowanych inicjatyw w wychowaniu ważne są także wzorce osobowościowe.
Przygotowania do nadania imienia placówce ruszyły już we wrześniu ubiegłego roku. W styczniu o planach związanych z przyjęciem imienia dowiedzieli się rodzice i przedszkolaki. Do kwietnia trwały dyskusje nad wyborem kandydatów na patrona placówki. Ostatecznie przedstawiono kilka propozycji.

– Zostały zgłoszone kandydatury Jana Pawła II, Kornela Makuszyńskiego, Jana Twardowskiego, Jacka Janczarskiego, Agnieszki Frączek i Joanny Papuzińskiej – wymienia Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w świdnickim ratuszu
W pracach przygotowawczych do wyboru patrona brali udział również miejscy radni z komisji oświaty. – Cieszy mnie, że dyskusja nad kandydaturami trwała niemal do końca procesu nadania imienia, a lista proponowanych „patronów” była coraz szersza – mówi Konrad Sawicki, przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych rady miasta.
Najmłodsi mieli również okazję bliżej poznać twórczość i postaci proponowanych patronów. Do placówki zawitali również goście z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i z Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, którzy czytali przedszkolakom wiersze i utwory kandydatów na patronów. W maju dzieci, rodzice i nauczyciele wzięli udział w głosowaniu. Na początku czerwca głosy zostały podliczone i wszystko stało się jasne. Patronką Przedszkola nr 6 została wybrana Joanna Papuzińska.
– Literatura odgrywa bardzo ważną rolę w wychowaniu najmłodszych – mówił Łukasz Reszka. – Z zainteresowaniem prześledziłem twórczość Joanny Papuzińskiej. To autorka nietuzinkowa, która dzięki swoim utworom, formuje postawy dzieci wobec świata, przekazuje wzorce moralne i osobowe, kształtuje wyobraźnię i wrażliwość.
Ostatnim elementem kilkumiesięcznego procesu był wniosek do rady miasta o nadanie placówce imienia. Sprawa stanęła na lipcowej sesji.
– Z prośbą o nadanie imienia zwróciło się grono pedagogiczne wraz z radą rodziców i społecznością placówki. Jeśli dziś państwo podejmiecie tę uchwałę, uroczystości nadania imienia odbędą się w grudniu podczas jubileuszu 50-lecia Przedszkola nr 6 – wyjaśniał na sesji Łukasz Reszka.
Radni nie mieli żadnych wątpliwości i podjęli uchwałę o wyborze patronki jednogłośnie. (kal)

Pani profesor od bajek

Joanna Papuzińska urodziła się w styczniu 1939 roku. Debiutowała w 1956 roku w „Świecie Młodych”. Cztery lata później ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczęła drogę naukową. W 1992 roku otrzymała tytuł doktora habilitowanego, w 2001 roku została profesorem nauk humanistycznych. W tzw. międzyczasie powstawały jej wiersze i opowiadania dla dzieci. Już kilka pokoleń czyta „Chwilki dla Emilki”, „Agnieszka opowiada bajkę” czy książeczki o przygodach Rokisia. Patronka Przedszkola nr 6 przez lata zebrała pokaźny zbiór nagród i odznaczeń za swój wkład w rozwój literatury dla najmłodszych.