Banaszek, Szwed i inni

Jest nowa Społeczna Rada Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Zasiadają w niej osoby wyłącznie związane ze Zjednoczoną Prawicą.


Nowa Społeczna Rada chełmskiego szpitala liczy sześć osób. W składzie znaleźli się: Jakub Banaszek – prezydent Chełma, Zdzisław Szwed – członek zarządu województwa lubelskiego, Agnieszka Kruk – skarbnik miasta Chełm, Damian Wierak – radny powiatu chełmskiego i dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych, Agnieszka Ostrowska – radna miasta Chełm oraz Barbara Kubisiak – kierownik biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie. Rada Społeczna pełni rolę opiniodawczą. (r)