Bank dla usług cyfrowych

Hub technologiczny pod nazwą Centrum Rozwoju Regionalnego, będący filią Centralnego Ośrodka Informatyki, to rządowa agenda, która ulokowana ma być w Chełmie, a konkretnie w budynku po byłym banku PKO BP przy ul. gen. Orlicz-Dreszera.

Pod koniec stycznia za aprobatą chełmskich radnych zabezpieczono w budżecie 550 tys. zł na zakup tej nieruchomości przy ul. gen. Orlicz-Dreszera. 550 tys. zł to dwudziestoprocentowy wkład własny miasta, które złożyło wniosek o 2,2 mln zł dofinansowania na zakup nieruchomości przy ul. gen. Orlicz-Dreszera. O tym, że miastu przyznano z rezerwy ponad 2 mln zł, poinformowano na konferencji prasowej zorganizowanej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej tuż przed otwarciem II Kongresu Małych i Średnich Miast.

Na spotkaniu tym prezydent Chełma Jakub Banaszek i minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zapowiedzieli powstanie w mieście filii Centralnego Ośrodka Informatyki. Ośrodek zamiejscowy COI w Chełmie zajmie się wypracowywaniem m.in. rozwiązań dla samorządów w kwestii cyfrowych usług. Projektowane w chełmskim centrum e-usługi miałyby następnie trafiać do systemów w całej Polsce.

– Dla Chełma to oczywiście tak potrzebne nowe miejsca pracy – stwierdził prezydent Chełma. – Chciałem jednocześnie podkreślić, że ta instytucja to nie tylko hub technologiczny i nie tylko filia COI, ale także miejsce dla tych mieszkańców, którzy chcieliby zdalnie pracować w dużych ośrodkach, ale żyć w mniejszych miastach. Planujemy utworzenie Centrum w trzecim kwartale tego roku.

W ramach filii COI w mieście powstać ma kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

– My, jako Centralny Ośrodek Informatyki, zapewnimy wyposażenie oraz możliwości do tego, by takie cyfrowe usługi były w Chełmie projektowane i wdrażane – mówił minister Cieszyński. (mo)