Bardzo aktywna społecznie dzielnica

Znamy już nowy skład rady dzielnicy Czuby Północne. Jak zwykle chętnych do obywatelskiej działalności w tej dzielnicy nie brakowało, więc nowa rada liczy sobie dwudziestu jeden członków. Przewodniczącym zarządu dzielnicy po raz kolejny został Mieczysław Biszkont.


Funkcję przewodniczącej rady pełni w obecnej kadencji Grażyna Stadnik, zastępują ją Bożena Nowak i Danuta Przybyś-Ziemba. W składzie zarządu dzielnicy zasiadają: Mieczysław Biszkont (przewodniczący zarządu), Bartłomiej Skórski (zastępca przewodniczącego zarządu), Dariusz Jaremek (sekretarz zarządu) oraz czterej członkowie: Krzysztof Wronka, Justyna Pikulska, Beata Skalska i Jarosław Włosek.

Cała rada jest jedną z najliczniejszych w Lublinie, a w jej skład w tej kadencji wchodzą: Mieczysław Biszkont, Tomasz Buda, Stefania Chodkiewicz, Grażyna Dąbek, Helena Flisiak, Dariusz Jaremek, Agnieszka Kowalczyk, Maria Kulik, Alicja Łukasiewicz, Renata Mitrut, Bożena Nowak, Justyna Pikulska, Danuta Przybyś-Ziemba, Wojciech Rynkiewicz, Beata Skalska, Bartłomej Skórski, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Michał Szymański, Jarosław Włosek oraz Krzysztof Wronka. Rada dzielnicy przyjmuje mieszkańców przy ulicy Kaczeńcowej 14 (budynek Przedszkola nr 45) w pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 18.00 – 19.00.  (EM.K.)