Batalia Czarnieckiego o piąty oddział

I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie czeka na decyzję ratusza w sprawie zmiany profilu klasy pierwszej, do której zabrakło kandydatów, oraz w sprawie obniżenia progu punktowego. Zwróciła się o to grupa nauczycieli.

Aby dostać się do pierwszej klasy w I LO w Chełmie, trzeba było uzyskać minimum 130 punktów. W „Czarnieckim” planowano utworzyć pięć oddziałów. Na tyle kadrowo i lokalowo przygotowane było liceum. Ale jeden oddział – o profilu medycznym-dwujęzycznym – nie cieszył się zainteresowaniem młodzieży i nie zgłosiła się do niego wystarczająca liczba chętnych. Oddziału nie utworzono. Z kolei było wielu kandydatów z wysoką liczbą punktów (bliską 130), którzy marzyli o nauce w I LO.

Grupa nauczycieli nie chciała pogodzić się z tą sytuacją i zwróciła się do miasta o umożliwienie utworzenia – mimo wszystko – piątego oddziału, ale ze zmienionym profilem oraz obniżenie progu punktowego. Chodzi o umożliwienie nauki w ogólniaku chętnej młodzieży, a poza tym wiadomo – im mniej uczniów, tym mniej godzin lekcyjnych i mniej nauczycielskich rąk potrzebnych do pracy. W ubiegłym tygodniu zwróciliśmy się do ratusza o komentarz w tej sprawie.

– Pismo skierowane do UM jest przedmiotem analizy, a zainteresowana strona otrzyma – zgodnie z procedurami – bezpośrednią odpowiedź – informują w magistracie. (mo)

1 KOMENTARZ

  1. Te profile w liceach ogólnokształcących to istny cyrk. Od reformy systemu oświaty w 1931 roku aż do połowy lat 60. w liceach ogólnokształcących obowiązywały trzy kardynalne zasady: 1) były w liceach trzy profile: humanistyczny, przyrodniczy i matematyczno-fizyczny. Różniły się one ilości godzin nauczania określonych przedmiotów i przedmiotami zdawanymi na maturze; 2) zdanie matury było warunkiem ukończenia liceum; 3) w klasie maturalnej odbywał się w marcu tzw. dopuszczenie do matury: uczniowie, których dotychczasowe wyniki nauczania nie rokowały zdania matury byli do niej niedopuszczani, co było równoznaczne z nieukończeniem liceum i powtarzaniem klasy maturalnej (lub przeniesienie do liceum popołudniowego, gdzie były nieco zaniżone kryteria). Od 1971 roku (matura przestała być warunkiem koniecznym ukończenia liceum) absolwent liceum jest w praktyce robotnikiem niewykwalifikowanym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here