Bazgroły szpecą Świdnik

Radny Grzegorz Doroba zwraca uwagę ratuszowi, że elewacje budynków w centrum miasta szpecą bohomazy i proponuje, by samorząd np. sfinansował zamalowanie ich profesjonalnymi muralami.

Radny klubu KO wskazuje na pawilon u zbiegu ulicy Racławickiej i Kalinowej oraz budynek przychodni zdrowia przy ulicy Jarzębinowej 4. – Stan elewacji tych budynków pozostawia wiele do życzenia, na co uwagę zwrócili mi ostatnio mieszkańcy. Najbardziej kłują w oczy znajdujące się na ścianach szpecące je, a tym samym miasto, napisy i rysunki – interpeluje Grzegorz Doroba.

– Uważam, że miasto powinno podjąć działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Może rozwiązaniem przynajmniej w przypadku budynku przy Racławickiej byłoby wykonanie profesjonalnych murali, które w różnych miejscach naszego miasta zdobią wybrane ściany i przypominają historię Świdnika.

Odpowiadając na interpelacje burmistrza Waldemar Jakson poinformował, że co do budynku przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej i Kalinowej, to nie należy on do miasta, ale spółdzielni mieszkaniowej (prezesem spółdzielni jest radna klubu W. Jaksona, Katarzyna Denis – przyp. red.), do której uwagi radnego zostały przekazane wraz z propozycją wykonania wspomnianych murali.

W przypadku budynku przychodni, który od miasta dzierżawią lekarze rodzinni, burmistrz zapewnił, że gmina na bieżąco wykonuje prace mające na celu utrzymanie go w jak w najlepszym stanie i ma świadomość potrzeby wykonania remontu elewacji ww. budynku, ale w chwili obecnej nie ma wolnych środków finansowych, które można przeznaczyć na ten cel.

– Szacunkowy koszt naprawy elewacji został określony na kwotę ponad 200 tys. zł – informuje burmistrz Jakson i zapewnia, że podczas prac nad projektem budżetu na następne lata potrzeby remontowe budynku przy Jarzębinowej zostaną wzięte pod uwagę.

– Cieszę się, że moje interpelacje, w tym propozycja wykonania murali, spotkały się ze zrozumieniem. Mieszkańcy Świdnika czekają na estetyczne elewacje i porządek w mieście – uważa Grzegorz Doroba.

JN