Bazylika złożyła odwołanie

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu nie przyznało Sanktuarium Maryjnemu na Górze Chełmskiej ani dotacji na renowację piwnic XVII-wiecznego klasztoru bazylianów i połączenie ich z kryptami bazyliki, ani na drugi etap prac związanych z monitoringiem i systemem przeciwpożarowym. Parafia złożyła odwołanie od tej decyzji.

Dzięki dotacjom w ostatnich latach udało się wymienić elewacje na budynku Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej, kontynuować badania archeologiczne, wyremontować wiodące do świątyni schody od strony ul. Lubelskiej. W ubiegłym roku z ministerialnej dotacji realizowano projekt „Bazylika pw. Narodzenia NMP w Chełmie – remont elewacji północnej z odtworzeniem krypty z architekturą z XIII – XVIII w. oraz wyjściem ewakuacyjnym – etap III”.

Po zakończeniu wykopalisk w zakrystii północnej bazyliki pozyskano wiele zabytków, przybyła nowa przestrzeń pod zakrystią, do tej pory niedostępna. Proboszcz chełmskiej bazyliki ks. Andrzej Sternik i naukowcy mieli nadzieję, że uda się w tym roku pozyskać dofinansowanie na prace przy dawnym klasztorze bazylianów. Plany odnośnie tego miejsca były imponujące.

Parafia złożyła wniosek o dotację na rewaloryzację piwnic budynku klasztoru bazylianów (XVII wiek) i połączenie go dawnym tunelem z kryptami bazyliki. Projekt opiewał na ponad milion złotych. Rozstrzygnięcie ministerstwa tym razem nie było jednak korzystne. Bazylice nie przyznano dotacji ani na ten projekt, ani na drugi etap wykonania systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji pożaru SSP. Parafia mogła złożyć odwołanie od tej decyzji i skorzystała z tej możliwości.

– Mamy nadzieję, że dotacje jednak uda się pozyskać, czekamy na rozstrzygnięcie – mówi ks. Sternik.

Tegoroczny plan udostępnienia do zwiedzania krypt wraz z dotychczasowymi odkryciami archeologicznymi jest wciąż aktualny. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here