Będą chodniki na Zachodzie

Firmy drogowe wciąż dyktują wysokie ceny. Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty złożone do przetargu na wyłonienie wykonawców sześciu inwestycji. Tylko w jednym przypadku najtańsza oferta mieści się w cenie, jaką zamawiający przewidział na realizację zadania. Chodzi o przebudowę chodników w ul. Zachodniej i Szarych Szeregów, o co zabiegał radny Mariusz Kowalczuk.

– Cieszę się, że ta inwestycja ma szansę być zrealizowana jeszcze w tym roku – mówi Mariusz Kowalczuk. – Mieszkańcy osiedla Zachód o przebudowie chodników mówili już kilka lat temu. W tym roku to zadanie znalazło się w budżecie i wierzę w to, że zostanie wykonane.

Na chodniki przy ul. Zachodniej i Szarych Szeregów urzędnicy zaplanowali 119 715 zł. Oferta Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych opiewa na 119 714 zł. Wszystko wskazuje na to, że na pozostałych pięć inwestycji ZDM raz jeszcze ogłosi przetargi. Na budowę chodnika w ul. Przemysłowej, na odcinku od Rolniczej do Wołyńskiej, w budżecie zarezerwowano 149 820 zł, a najtańsza oferta to 237 792 zł. Na przebudowę chodników na ul. Jordana urzędnicy zapisali niespełna 50 000 zł, natomiast firma, która jako jedyna przystąpiła do przetargu, zaproponowała blisko 100 000 zł.

Na chodnik przy Rolniczej w budżecie miasta jest zapisane blisko 60 000 zł, a najkorzystniejsza oferta opiewa na prawie 90 000 zł. Małe szanse są też na przebudowę chodnika między ul. Wirskiego a Lwowską (przejście z osiedla Słoneczne w kierunku „Carrefoura”). Na tę inwestycję miasto ma 45 tys. zł, a najtańsza oferta wynosi ponad 62 tys. zł. Nikt natomiast nie zgłosił się do budowy odcinka drogi dojazdowej do bloków przy ul. Synów Pułku. Na tę inwestycję, o którą również zabiegał radny Kowalczuk, miasto zaplanowało 200 000 zł. – Będę rozmawiał z prezydent Agatą Fisz, by Zarząd Dróg Miejskich ogłosił jeszcze jeden przetarg na tę inwestycję. Liczę, że w kolejnym oferty pojawią się. Firmy obecnie mogą mieć sporo zamówień, dlatego też w obawie, że nie zdążą w terminie z realizacją, nie przystąpiły do przetargu – twierdzi radny Mariusz Kowalczuk. (s)