Będą Energetyki

Tradycyjnie już w ostatnim tygodniu kwietnia ZSZ Nr 5 zaprosił gimnazjalistów i ich rodziców w swoje progi. Od września 2017 placówka zmieni nazwę na: Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych.

Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch działów gospodarki: energetyki i transportu. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, która chce zdobyć prorynkowe i przyszłościowe kwalifikacje. Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, gimnazjaliści przekonali się, że szkolnictwo zawodowe w proponowanych przez szkołę obszarach „jest trendy” i pozwoli im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.
Atrakcją Dnia Otwartego był piknik mundurowy, podczas którego goście zapoznali się ze specyfiką pracy w służbach mundurowych. Z dużym zainteresowaniem spotkały się pokazy statyczne drużyny z uzbrojeniem indywidualnym z I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego oraz specjalistyczny sprzęt Wydziału Zabezpieczeń Działań Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.
Uczniowie technikum i branżowej szkoły zawodowej mają możliwość realizacji innowacji mundurowych: ochrona granic – bezpieczeństwo wewnętrzne oraz szkolenie wojskowe – obrona terytorialna. Część uczestników zainteresowanych tą ofertą wzięła udział w szkoleniu z survivalu „SERE”.
Gimnazjaliści mogli sprawdzić swoją kondycję psychofizyczną na ściance wspinaczkowej oraz na stanowisku strzeleckim (broń pneumatyczna).
Na uroczystość przybyli: przedstawiciele służb mundurowych, PWSZ w Chełmie, Cemex Polska, Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich „Niedźwiedzie Wschodu”, Stowarzyszenia Airsoft Grim Reapers Chełm oraz MKS „Dragon”. (mk)