Będą kształcić pielęgniarki

WSSP oprócz doskonałej bazy dydaktycznej w nowoczesnym budynku oferuje 56 kierunków podyplomowych, 7 kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Co roku studia na WSSP kończy 8500 absolwentów, a studiują na niej studenci z 47 krajów świata. Uczelnia zapewnia również stypendia.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie otwiera nowy kierunek na trzyletnich studiach licencjackich – pielęgniarstwo. Na pierwszy rok zostanie przyjętych 40 osób. Zapisy już trwają. Studia ruszają 1 grudnia br.


Starania o uzyskanie akredytacji trwały ponad dwa lata. Na doposażenie specjalistycznych pracowni oraz sali do nauki anatomii i biochemii z farmakologią uczelnia wydała ponad 300 tysięcy złotych. Zakupiono najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którym może mieć do czynienia w zawodowym życiu adept pielęgniarstwa, m.in. pompy infuzyjne, pompy insulinowe, sprzęt do EKG. Uczelnia sprowadziła także ze Stanów Zjednoczonych specjalistyczne, naszpikowane elektroniką fantomy szkoleniowe do nauki opieki nad noworodkiem czy robienia zastrzyków.

Studia na kierunku pielęgniarstwo są studiami stacjonarnymi. Trwają trzy lata, kończą się zdobyciem tytułu licencjata pielęgniarstwa. Prowadzone będą według najwyższych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Rządowe stypendia

6 listopada WSSP podpisała umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie tego kierunku. Umowa z Ministerstwem Zdrowia podpisana była już na początku lipca. – Na funkcjonowanie nowego kierunku WSSP otrzymała grant z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 3,5 miliona złotych. Najlepsi studenci tego kierunku mogą liczyć na stypendia rządowe – już od drugiego roku studiów otrzymają po 800 złotych – tłumaczy doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP.

Stypendium ma być niezależne od warunków finansowych studenta. Zaraz po skończeniu studiów absolwenci pielęgniarstwa mogą liczyć na finansowanie specjalistycznych kursów i dodatkowe pieniądze. Jeśli tylko zatrudnieni zostaną w medycznych placówkach na terenie Polski, otrzymają stypendium szkoleniowe. Jego Wartość może wynieść max. 1000 zł brutto. Wypłacane będzie co miesiąc przez okres 24 miesięcy.

Praktyczna nauka zawodu

Studenci pielęgniarstwa na WSSP praktyki odbędą w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy al. Kraśnickiej, Szpitalu Neuropsychiatryczny przy Abramowickiej, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego przy Biernackiego oraz w lubelskim Hospicjum im. Małego Księcia. W programie studiów uczelnia mocno stawia na praktyczną naukę zawodu – studenci mają mieć 1200 godzin praktyk. Przyszli pielęgniarze i pielęgniarki poznają m.in.. zasady pielęgnowania niepełnosprawnych, podstawy ratownictwa medycznego, pielęgniarstwo neurologiczne, psychiatryczne czy internistyczne.

WSSP do nauki pielęgniarstwa zatrudniła wysoko wykwalifikowaną kadrę, z renomowanych ośrodków akademickich i praktyków, na co dzień działających w branży medycznej. – Pielęgniarstwo, to kolejny krok w kierunku „umedycznienia” naszej uczelni. Mamy już doskonałą, najlepszą w kraju fizjoterapię i kosmetologię. Prowadzimy kierunek wychowanie fizyczne i mamy pozwolenie na prowadzenie zdrowia publicznego – podkreśla doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz WSSP.

Dokumenty i podania na pielęgniarstwo należy składać w biurze rekrutacyjnym uczelni przy ulicy ul. Choiny 2 czynnym od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 – 16.00. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 81 448 08 20, 81 740 72 40. Władze uczelni chcą, by studenci nowego kierunku naukę rozpoczęli już na początku grudnia br.

Emilia Kalwińska