Będą Mieszkania+?

Na osiedlu Zachód mają powstać pierwsze bloki z mieszkaniami realizowanymi w ramach programu „Mieszkanie+”. Trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Chełmscy urzędnicy nie znaleźli wolnych gruntów skarbu państwa pod program „Mieszkanie+”, spełniających wymogi techniczne do zabudowy wielorodzinnej. Pojawił się jednak nowy pomysł skorzystania z programu.
– W wielu miastach, gdzie rozpoczęto już prace przygotowawcze lub nawet budowlane, znajdowały się grunty skarbu państwa – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Są też samorządy, które rozważają przekazanie na ten cel własnych terenów i możemy do tego grona dołączyć. Analizowaliśmy różne obszary miasta, gdzie znajdują się grunty będące własnością samorządu. Jednym z takich miejsc jest osiedle Zachód, dla którego trwa już zmiana miejscowego planu zagospodarowania.
Opracowanie dotyczy powierzchni około 6,5 hektara. Chodzi o tereny położone na południowy wschód od skrzyżowania ulicy Zachodniej i ul. Związku Strzeleckiego – w kierunku ul. Majdan. Choć nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń co do wszystkich szczegółów rozplanowania tego terenu, bardzo prawdopodobne jest, iż znajdą się tam grunty przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Plan ma obejmować również nowy układ komunikacyjny, zapewniający dojazd do nowych bloków.
Miasto jeszcze nie ma wiedzy co do dokładnej liczby mieszkań, jakie w ramach programu mogłyby zostać wybudowane w Chełmie. To będzie zależało od dalszych ustaleń. Pewne jest natomiast, iż władze Chełma chcą przystąpić do programu, a umożliwić to ma właśnie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na os. Zachód.
– Ogólne zasady programu „Mieszkanie+” zostały opisane przez ustawodawcę. Skorzystać z niego może wiele osób, w tym m.in. ci, którzy znaleźli się w swoistej pułapce finansowej. Ich dochody są zbyt niskie, aby mogli otrzymać kredyt hipoteczny na warunkach rynkowych, ale często zbyt duże, by mogli starać się np. o mieszkanie komunalne. To jest realny problem wielu osób – przyznaje Agata Fisz, prezydent Chełma. – Jako samorząd chcemy korzystać z wszelkich możliwości, jakie się pojawiają, zarówno z funduszy unijnych jak i z rządowych programów.
Władze Chełma nie wykluczają, iż mieszkania w ramach programu „Mieszkanie+” będą mogły powstać także w innych częściach miasta. Obecnie trwają zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 7 obszarów Chełma, a bardzo prawdopodobne jest, iż miasto przystąpi do kolejnych tego typu procedur. Jednocześnie w chełmskim magistracie trwają analizy związane z możliwością budowy nowego budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi. Do budowy kolejnego bloku przygotowuje się również miejska spółka Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, która sukcesywnie rozbudowuje osiedle przy ul. Synów Pułku. Obecnie stoją tam cztery budynki wielorodzinne, z ponad 130 mieszkaniami. (ptr)