Będą naciskać o ścieżkę

Teraz rowerzyści są zmuszeni jechać po chodnik bądź trawniku...

Wniosek radnego Roberta Syryjczyka, by wybudować ścieżkę rowerową przy wiadukcie na ulicy Sobieskiego, trafił na podatny grunt. Problem jednak w tym, że grunt, po którym miałaby przebiegać, nie należy do miasta…


W połowie października miejski radny Robert Syryjczyk (KO) wystąpił do burmistrza Waldemara Jaksona z interpelacją, w której wnioskował o wybudowanie ścieżki rowerowej przy wiadukcie na ul. Sobieskiego. Jak wskazywał radny, tą trasą, prowadzącą do PZL-Świdnik, firm działających na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej, porusza się bardzo dużo cyklistów, którzy dziś manewrują między przechodniami na chodniku, albo jadą obok chodnika, niszcząc trawnik.

A rowerzystów w tym rejonie zapewne jeszcze przybędzie jak otwarty zostanie kompleks Park Avia – podkreśla radny. Jego zdaniem problem rozwiązałoby właśnie wybudowanie na tej trasie ścieżki rowerowej. Władze miasta zaraz po otrzymaniu interpelacji uznały, że pomysł wart jest rozważanie, ale okazuje się, że jego realizacja nie zależy od samego ratusza.

– Teren, po którym mogłaby przebiegać ścieżka, znajduje się w obszarze działek nr 136/5 oraz 151/8, stanowiących pas drogowy ul. Króla Jana III Sobieskiego, będący w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Ponadto do celów budowy ścieżki rowerowej usytuowanej wzdłuż istniejącego chodnika wymagane jest dysponowanie sąsiednią nieruchomością – wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik. Jednocześnie zapewnia, że miasto wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z prośbą o uwzględnienie w planach inwestycyjnych ZDW Lublin wykonania ścieżki rowerowej.

Dalej działać w tej sprawie zamierza również radny Syryjczyk.

– Zamierzam dołożyć wszelkich starań, aby ścieżka powstała. Planuję złożyć petycję do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z prośbą o wykonanie ścieżki. Wystąpię również do Sejmiku Województwa Lubelskiego, by uwzględnił tę inwestycję w budżecie województwa. Będę również ponaglał władze naszego miasta, by jak najszybciej wystąpiły do ZDM o wykonanie tego odcinka ścieżki – mówi Robert Syryjczyk. JN