Będą pomagać małym i średnim firmom

W imieniu powiatu świdnickiego umowę z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim i wicemarszałkiem Michałem Mulawą podpisali przewodniczący Zarządu Powiatu Łukasz Reszka i wicestarosta Bartłomiej Pejo

Mają głównie wzmacniać konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego oraz udzielać wsparcia w zakresie inwestycyjnym. W dziesięciu powiatach województwa lubelskiego, w tym także w Lublinie i Świdniku, Urząd Marszałkowski w porozumieniu z lokalnymi samorządami uruchomi Powiatowe Biura Biznes Lubelskie.


Zakres działań Powiatowych Biur Biznes Lubelskie polegał będzie na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu przy realizacji zadań związanych z promocją gospodarczą, obsługą inwestorów i eksporterów, a także z rozwojem przedsiębiorczości w regionie. Funkcjonowanie Biur ma się opierać na współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i poszczególnych powiatów przy współudziale szeroko rozumianych instytucji otoczenia biznesu.

– Z dużą nadzieją patrzę na ten projekt, ponieważ zależy mi na rozwoju przedsiębiorczości i ścisłej współpracy lokalnych firm z instytucjami otoczenia biznesu przy pozyskiwaniu inwestorów czy eksporterów – tłumaczy marszałek Jarosław Stawiarski.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele powiatów podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego stosowne porozumienia. W imieniu powiatu lubelskiego podpis pod dokumentem złożył starosta Zdzisław Antoń, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.

– Przed nami nowa perspektywa finansowa w ramach unijnego budżetu. Dla samorządów to czas prac nad strategią rozwoju, w tym rozwoju gospodarczego. Inicjatywa ta pokazuje, że są pewne obszary działania oraz usługi, które możemy świadczyć dla naszych mieszkańców – mówi starosta lubelski Zdzisław Antoń.

Oprócz powiatu lubelskiego Powiatowe Biura Biznes Lubelskie w pierwszej kolejności powstaną także w Świdniku, Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Kraśniku, Łęcznej, Łukowie i Włodawie.

KB

Porozumienie w imieniu powiatu lubelskiego podpisał starosta Zdzisław Antoń, przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego (na zdjęciu z lewej)

Najważniejsze zadania Powiatowych Biur Biznes Lubelskie

  • organizacja wydarzeń promocyjno–informacyjnych, warsztatów, szkoleń dla przedsiębiorców, JST, IOB.
  • audyt i przygotowanie informacji nt. potencjału inwestycyjnego, gospodarczego i społecznego regionu.
  • organizacja udziału przedsiębiorców, JST, IOB itd. w konferencjach, kongresach, forach i seminariach krajowych o tematyce gospodarczej.
  • organizacja zagranicznych misji gospodarczych krajowych i zagranicznych dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.
  • organizacja przyjazdowych wizyt studyjnych dla przedsiębiorców, JST, IOB i innych potencjalnych kontrahentów (krajowe i zagraniczne).
  • stworzenie ogólnie dostępnej bazy danych terenów inwestycyjnych oraz udzielenie wsparcia przedsiębiorcom w zakresie podjęcia decyzji o lokalizacji inwestycji lub rozwoju działalności eksportowej.
  • opracowanie oraz aktualizacja bazy danych przedsiębiorców z regionu poszukujących inwestorów zewnętrznych oraz zewnętrznych odbiorców produktów i usług.
  • promocja gospodarczego wizerunku województwa lubelskiego podczas kluczowych wydarzeń i imprez w regionie i w kraju.
  • promocja oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego i potencjału eksportowego Lubelszczyzny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here