Będzie drugi maszt

Coraz bliżej budowy masztu telefonii komórkowej w Sielcu. Będzie to druga stacja bazowa w tej okolicy. Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, wydała niedawno decyzję niezbędną do realizacji inwestycji.

Pod koniec ubiegłego roku mieszkańcy gminy Leśniowice zwrócili uwagę, że w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Chodziło o plany budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Sielcu. Postępowanie wszczęto na wniosek warszawskiej spółki P4 (operator sieci Play).

W obwieszczeniu poinformowano, że strony zainteresowane mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Można było zapoznać się z wnioskiem i składać uwagi. Mieszkańcy mówili, że choć było to podane w internecie do wiadomości publicznej, ale i tak nie każdy o tym wie. Niektórzy zastanawiali się czy tego typu inwestycja jest konieczna skoro w pobliżu jest już jeden maszt. Zwracali uwagę, że takie maszty budzą w wielu miejscach w kraju kontrowersje ze względu na emisję pola elektromagnetycznego.

Choć przyznawali także, że przydałby się lepszy zasięg. Procedury odnośnie budowy masztu postępują. Niedawno Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, zakończyła postępowanie i wydała decyzję o ustaleniu lokalizacji dla tej „inwestycji celu publicznego”. Jabłońska już wcześniej mówiła, że skoro inwestor skierował wniosek to samorząd jest zobowiązany wydać decyzję. Zapewniała jednak, że to w gestii chełmskiego starostwa a nie gminy będzie wydanie ewentualnego pozwolenia na budowę. Zwracała też uwagę, że w miejscu, gdzie planowana jest stacja bazowa nie ma właściwego sygnału.

– Bez potrzeby inwestor nie przystępowałby do tego typu inwestycji – mówi wójt Jabłońska.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się m.in. w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice. W obwieszczeniu wójt informuje też, że stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. (mo)