Będzie godniej

Do 2019 roku Ratusz planuje przeznaczyć na remont cmentarza na Majdanku 8,5 miliona złotych. Część prac ma być zakończonych jeszcze przed 1 listopada br roku.
To kolejny etap modernizacji nekropoli na Majdanku. Przetarg na część prac już został ogłoszony. Rozbudowane zostaną pomieszczenia obsługi cmentarza – obok kaplicy powstanie nowa, większa sala pożegnań i chłodnia. Znajdzie się również miejsce na nowe sanitariaty, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Istniejące oświetlenie cmentarza będzie zmodernizowane, a w pobliżu kaplicy dodatkowo zostanie zamontowany monitoring. W nowej części cmentarza zostaną rozbudowane alejki i to częściowo już w tym miesiącu, bo po ostatnich roztopach jest problem z dotarciem do grobów. Gruntowny remont alejek planowany jest w przyszłym roku. W dalszych planach jest rozbudowa kaplicy. – W drugim półroczu chcielibyśmy uruchomić procedurę zamówienia na rozbudowę kaplicy, która mogłaby być realizowana w przyszłym roku zależnie od zapisów budżetu miasta – mówi Joanna Bobowska z biura prasowego ratusza. Obecnie teren cmentarza na Majdanku obejmuje około 40 hektarów – to największa nekropolia znajdująca się na wschód od Wisły. (EM.K.)