Będzie jaśniej

Kolejne dzielnice podzieliły tegoroczną rezerwę celową. Społecznicy z Bronowic po długiej dyskusji, na ostatnim posiedzeniu rady, ustalili zadania do sfinansowania z rezerwy celowej.
Większość środków trafi na budowę nowych lamp między blokami przy ulicy Droga Męczenników Majdanka, od numeru 38 aż do sklepu Lidl. Stanie tam 11 latarni.
– Na ten cel przeznaczymy 94 tysiące złotych – mówi Marian Ignaciuk, przewodniczący zarządu dzielnicy Bronowice. Na dofinansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej przy ul. Lucyny Herc trafi 14 tysięcy złotych. Za 8 tys. zł dzielnica wyremontuje podłogę w przedszkolu przy u. Bronowickiej, a za kolejne 5 tys. zł doposaży Szkołę Specjalną w dwie kamery monitoringu i tablicę informacyjną (również przy ul. Bronowickiej). 6 tys. zł trafi na promowanie dzielnicy poprzez kolejną edycję Biegu Papieskiego. Ostatnie 2 tys. zł trafi na organizację imprezy sportowej – otrzyma je piłkarski Klub Sportowy Bronowice.

W Głusku też priorytetem oświetlenie ulic

Również radni dzielnicy Głusk ustalili listę lokalnych inwestycji finansowanych w ramach rezerwy celowej. – Głównym zadaniem będzie ustawienie dodatkowych 10 lub 11 lamp przy ulicach Dominowskiej, Przepiórczej i Zdrowej. Na to zadanie trafi 108,5 tysiąca złotych. Po sześć tysięcy zł przeznaczymy na Przedszkole nr 83 oraz Zespół Szkół nr 9. 3 tysiące wyznaczyliśmy na organizację 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, które odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu. Pozostałe wydatki przewidzieliśmy na odrestaurowanie polichromii w kościele św. Jakuba Apostoła (2 tys. zł) i ustawienie przenośnej toalety w sezonie letnim przy skwerze dzielnicowym (1,5 tys. zł) – informuje Jerzy Wojciechowski, przewodniczący zarządu dzielnicy Głusk.
W wydatkach „oświatowych” mieści się doposażenie przedszkola, ale też dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka oraz zakup dużego parasola, chroniącego młodzież przed deszczem i upałem, który trafi do Zespołu Szkół nr 9. BCH