Będzie kino i muszla

(18 maja) Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Włodawie radni przyjęli dwie uchwały.

 

Pierwsza dotyczyła zmian w budżecie miasta i związana była z przyznaniem Włodawie dotacji w wysokości 137 tys. zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Przekazane przez ministerstwo środki, razem z zapisanym wcześniej w budżecie wkładem własnym, zostaną przeznaczone na zakup projektora. Zgodnie z umową zawartą z ministerstwem planowany jest zakup m.in. projektora cyfrowego umożliwiającego projekcje kinowe 2D/3D, systemu projekcji 3D oraz ekranu kinowego. Pierwsze seanse we włodawskim kinie odbędą się tuż po wakacjach – wyjaśnia burmistrz Wiesław Muszyński.
Druga z przyjętych uchwał dotyczyła przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej aportem terenu, na którym znajduje się włodawski amfiteatr. Amfiteatr nadal będzie stanowił majątek miasta, jednak jego zarządcą będzie teraz miejska spółka. Pozwoli to na stałe pielęgnowanie i utrzymanie terenu oraz obiektu. – Już na początku maja MPGK rozpoczęło porządkowanie terenu włodawskiego amfiteatru. Zaplanowane są również drobne prace remontowe. Wszystko po to, by już w tym roku Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem mogło wrócić na włodawską „muszlę”. Mieszkańcy maja duży sentyment do tego miejsca, z którym nieodłącznie związane jest włodawskie święto światowego folkloru – dodaje W. Muszyński. (pk)