Jaki będzie Lublin w 2050 r.?

Przez najbliższych 10 miesięcy wszyscy lublinianie mają szansę wypowiedzieć się na temat przyszłości naszego miasta i tego, jakie powinno ono być w 2050 roku.
Rusza program społecznych konsultacji, który ma być przeprowadzony wśród dzieci, młodzieży, studentów, seniorów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata nauki, kultury, mediów i władz samorządowych. W tym roku odbędą się również konsultacje Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023. Pierwsze spotkania z mieszkańcami jeszcze w marcu.
Perspektywa – 2050
W Lublinie rozpoczyna się największy jak dotąd projekt konsultacji społecznych. Miejscy urzędnicy będą słuchali pomysłów lublinian, jak według nich powinien wyglądać Lublin w 2023 i 2050 roku. Pierwszy z projektów pod nazwą Foresight Lublin 2050 ma nadzorować Pracownia Miejska.
– Chcemy poznać opinię mieszkańców, bo to, jaki Lublin będzie w 2030, roku zależy tylko od nas. To spojrzenie na okres, w którym być może już nasze dzieci nas zastąpią. Chcemy ich zapytać, w jakim miejscu chcieliby żyć oni i jakie miasto przyszłości chcieliby widzieć dla swoich dzieci. Jest to oczywiście pewna, mniej lub bardziej prawdopodobna wizja, ale może ona stanowić ważną podstawę w podejmowaniu strategicznych decyzji o rozwoju miasta – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Pierwszy etap dialogu z mieszkańcami rozpocznie się w kwietniu 2017 roku. – W poszczególnych dzielnicach Lublina pojawią się „stoliki przyszłości”, wyposażone w mapy do dyskusji. Tam będzie można zostawiać swoje uwagi i komentarze dotyczące przyszłości Lublina – mówi Justyna Król z Pracowni Miejskiej. W ramach programu odbędą się także warsztaty z lokalnymi ekspertami, a kolejne społeczne konsultacje potrwają od maja aż do września br. Ratusz planuje wykorzystać zgromadzony podczas dyskusji o przyszłości Lublina materiał jako wkład do planowanej obecnie Strategii „Lublin 2030”. W tym momencie realizowane są założenia dokumentu z 2013 roku, czyli strategii rozwoju Lublina 2013-2020. – Przewidujemy przyszłość Lublina, bo już teraz widać, jak spełniają się założenia tamtego programu m.in. w stale rosnącej liczbie studentów z zagranicy – podkreśla prezydent Krzysztof Żuk. Raport końcowy z projektu zostanie opublikowany w styczniu 2018 roku.

Jak rewitalizować?

Drugim z projektów, w którym ratusz chce zapytać mieszkańców i wysłuchać ich pomysłów oraz wskazówek co do rozwoju naszego miasta jest Program rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023. Najbliższe spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w środę, 22 marca 2017 r. w sali obrad Rady Miasta w ratuszu, godz. 16. 00. Konsultacje potrwają do 4 kwietnia 2017 roku. Projekt rewitalizacji dla Lublina, który będzie zaprezentowany na spotkaniu z mieszkańcami, jest kontynuacją wcześniejszych, podejmowanych w Lublinie od ponad dwudziestu lat działań rewitalizacyjnych. Konsultacje mają dotyczyć terenów dotychczas zaniedbanych, takich jak: Stare Miasto, rejon dworca PKP, rejon ul. Kunickiego, rejon ul. Kalinowszczyzna, Śródmieście oraz Podzamcze i Czwartek. W tych obszarach Lublina dominuje stare budownictwo. Niektóre budynki nie są podłączone do miejskiego systemu grzewczego, tu kumuluje się największy ruch samochodowy, który powoduje uciążliwy hałas i wysoką emisję spalin. Mieszkańcy wymienionych dzielnic nierzadko borykają się z biedą i bezrobociem. W sumie obszar, który ma być objęty rewitalizacją, zamieszkuje łącznie 26 254 mieszkańców, co stanowi 7,68 % ludności Lublina. Powierzchnia tego rejonu Lublina wynosi 520,39 ha, czyli 3,53 % powierzchni miasta. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące rewitalizacji można składać do Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pokój 1108, piętro XI, bądź pisząc na adres: rewitalizacja@lublin.eu do dnia 4 kwietnia 2017 r. (rozpatrzone zostaną zgłoszenia, które wpłyną w terminie trwania konsultacji). Ze szczegółowym programem zapoznać się można w Internecie na stronie www.lublin.eu. Data wyznaczonych przez urząd miasta konsultacji nie podoba się radnemu Tomaszowi Pitusze, przewodniczącemu klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lublin, według niego informacje o konsultacjach są zbyt mało rozpropagowane, a sam termin trudny do realizacji dla najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców. Radny zapowiada w tej sprawie interpelację i namawia wszystkich lublinian do udziału w konsultacjach. Ratusz zapowiada, że o planowanym na 22 marca spotkaniu będzie jeszcze informował. (EM.K.)