Będzie piękna biblioteka

Rozpoczęcie rozbudowy biblioteki gminnej będzie największym zadaniem inwestycyjnym, jakie w 2017 roku planuje gmina Ruda-Huta. W czwartek 29 grudnia rada gminy jednogłośnie uchwaliła budżet.

Dochody gminy Ruda-Huta zostały zaplanowane na 18 123 756 zł, zaś wydatki – 18 608 601 zł. Niespełna półmilionowy deficyt zamierza się pokryć zaciągnięciem kredytu.
W 2017 roku największą gminną inwestycją będzie rozbudowa biblioteki. – Dostaliśmy na ten cel ponad 2 mln zł dotacji z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego – mówi Kazimierz Smal, wójt gminy. – Inwestycja zostanie ukończona w 2018 roku. Przewidujemy, że dołożymy do niej kilkaset tysięcy złotych.
W Rudzie-Hucie ma powstać biblioteka z prawdziwego zdarzenia (obecna siedziba to 4 niewielkie pokoiki). Oprócz wypożyczalni książek, czytelni i pomieszczeń do przechowywania zbiorów będą: sale do zajęć, sala widowiskowa na około 120 osób i scena. – W budynku będą mogły być prowadzone różne formy działalności kulturalnej. Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych – podkreśla wójt Smal. – Co ważne, biblioteka będzie w bardzo bliskim sąsiedztwie boiska „Orlik” i Zespołu Szkół. Można powiedzieć, że na jednym terenie będziemy mieli kompleks oświatowo-kulturalno-sportowy.
Oprócz biblioteki w budżecie gminy na 2017 rok znalazły się też inne inwestycje, m.in. przebudowa ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie oraz rozbudowa budynku administracyjnego urzędu gminy. Urzędnicy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ubiegają się też o dofinansowanie do budowy nowej oczyszczalni ścieków. – Obecna oczyszczalnia ma przestarzałą konstrukcję i zaczyna korodować. Okres jej eksploatacji powoli dobiega końca – podkreśla K. Smal.
Najwięcej pieniędzy w nowym roku gmina Ruda-Huta przeznaczy na pomoc społeczną, w tym program „500+” – 8 174 550 zł. Z kolei na oświatę planuje wydać 4 029 481 zł. (ptr)