Nie będzie przerzucania dzieci

Szkoła Podstawowa nr 42 przy ulicy Rycerskiej w Lublinie pomieści jednak wszystkie oddziały ośmioklasowej podstawówki. Rodzice, którzy usilnie się o to starli, mogą spać spokojnie.
Początkowo szkoła miała pomieścić jedynie klasy I– VI. Dwa kolejne roczniki musiałyby kontynuować naukę w Gimnazjum nr 7 na LSM. – Zapis w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. „W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego” o możliwości wskazania uczniom Szkoły Podstawowej nr 42 innego miejsca realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci klas VII i VIII wynikał z omawianej w trakcie konsultacji m in. z rodzicami jedynej wówczas możliwości – wyjaśnia Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.
Jednak po spotkaniu, które odbyło się w szkole, zadecydowano, że tak, jak tego chcieli sami rodzice, wszystkie roczniki nowej ośmioklasowej podstawówki nr 42 znajdą się od 1 września br. w jednym budynku. – To dla nas bardzo dobra wiadomość, z której bardzo się cieszymy – mówi Paweł Rowiński, przedstawiciel rady rodziców z SP 42. W nadchodzącym roku szkolnym w placówce planowane jest dodatkowo utworzenie jednego oddziału przedszkolnego, tzw. „zerówki”, oraz dwóch oddziałów klasy pierwszej.
(EM.K.)