Będzie spec od rowerów

Ma koordynować i wspomagać działania związane z rozwojem oraz utrzymaniem infrastruktury rowerowej. W urzędzie miasta powstanie nowe stanowisko urzędnicze – oficer rowerowy. Wkrótce konkurs.

Co roku w Chełmie przybywa ścieżek rowerowych. Tylko w obecnej kadencji samorządu, wybudowano ścieżki wzdłuż ul. Ceramicznej, Szpitalnej i Wojsławickiej, które połączyły Chełm z Green Velo – biegnącym przez pięć województw szlakiem rowerowym. W niedługim czasie w Chełmie i okolicach powinno przybyć następnych ponad 20 kilometrów nowych ścieżek.

W samym mieście nowe trasy obejmą między innymi ulice: Podgórze – jako połączenie z trasą biegnącą do Janowa, Rejowiecką, Al. Przyjaźni – łącząc się ze ścieżką wybudowaną w ubiegłym roku wzdłuż starego odcinka ul. Rejowieckiej, Rampę Brzeską, Wschodnią, Kolejową i na dalszym odcinku ul. Hrubieszowskiej – aż do granic miasta. Powstaje także projekt budowy ścieżki wzdłuż kolejnego odcinka ulicy Lubelskiej. Jak zapewniają urzędnicy, ścieżek dla rowerzystów będzie jeszcze więcej.

– Wraz z modernizacją kolejnych ulic będziemy budować następne ścieżki – zapewnia Agata Fisz, prezydent Chełma. – Jednocześnie chcemy w niektórych miejscach wprowadzić zmiany planu organizacji ruchu, tak aby wytyczyć ścieżki w ramach istniejącej infrastruktury drogowej, także jako połączenie z obecnie istniejącymi odcinkami.

Pomóc ma w tym oficer rowerowy, a więc osoba, która ma koordynować i wspomagać działania związane z rozwojem oraz utrzymaniem infrastruktury rowerowej. Utworzenie takiego stanowiska urzędnicy zapowiadali jakiś czas temu. Oficera rowerowego ma wyłonić konkurs, który będzie ogłoszony wkrótce.

Jednocześnie prezydent zapowiada, iż jednym z pierwszych zadań, jakie spadną na nowego urzędnika, może być opracowanie strategii rozwoju miejskiego systemu ścieżek rowerowych. – Byłby to rodzaj programu uwzględniającego niezbędne prace na istniejących ścieżkach, plany budowy kolejnych oraz odcinków łączących istniejące trasy. Program zostałby oparty na analizie kwestii własności gruntów, przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa, a przede wszystkim oszacowania niezbędnych kosztów. Służyłby do wskazywania nowych inwestycji i byłby pomocny przy zadaniach dotyczących przeprojektowywania kolejnych ulic – dodaje A. Fisz. (ptr)