Belfer doskonały

223 tys. zł wyda w tym roku świdnicki ratusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w miejskich szkołach i przedszkolach. Największa część tej kwoty trafi do Szkoły Podstawowej nr 5.


Podczas ostatniej sesji radni ze Świdnika przegłosowali uchwałę w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
– W tym roku uchwała dotycząca podziału tych środków została podjęta pierwszy raz. W poprzednich latach odbywało się to zarządzeniem burmistrza. W przepisach nie jest dookreślone, który z organów powinien to zatwierdzać; w różnych samorządach różne to wygląda. Nasi radcowie prawni, biorąc pod uwagę wyroki sądów, uznali, że powinniśmy przedłożyć to pod głosowanie radnych – tłumaczy Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Świdnik.
Na dokształcanie nauczycieli w 2018 roku zapisano łącznie 233 170 zł. Największe części z tej kwoty trafi do największych miejskich szkół. SP nr 5 na doszkalanie otrzyma 68,9 tys. zł, SP nr 3 – 44,1 tys. zł, SP nr 7 – 37,6 tys. zł, ZSO nr 1 – 34,7 tys. zł. Jeżeli chodzi o przedszkola, to otrzymają je placówki: nr 2 – 4,9 tys. zł, nr 3 – 8 tys. zł, nr 4 – 7,6 tys. zł, nr 5 – 12,5 tys. zł, nr 6 – 5,4 tys. zł, nr 7 – 9 tys. zł.
Wysokość środków na dokształcanie nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
– Zgodnie z przepisami mamy obowiązek zabezpieczyć na ten cel 1 proc. od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – dodaje naczelnik Zapalska.
Pieniądze te pójdą na dofinansowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów, druk materiałów szkoleniowych i służbowe podróże.
Wnioski dotyczące „zapotrzebowania” na doszkalanie pod koniec każdego roku składają w UM dyrektorzy poszczególnych placówek na podstawie analizy potrzeb swojej szkoły, planu rozwoju placówki oraz wniosków nauczycieli. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here