Bez sięgacza ani rusz

Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie apelują do władz miasta o budowę dojazdu do tej placówki od ul. Samsonowicza i powiększenie szkolnego parkingu.
– „Biorąc pod uwagę przyszłą modernizację oraz zmianę organizacji ruchu w rejonie ul. Samsonowicza, wykonanie tego rozwiązania wydaje się zasadne. Istniejący dojazd od ulicy Nałkowskich stwarza duże niebezpieczeństwo, głównie z powodu małego parkingu przyszkolnego. Nie można dogodnie nawrócić w przypadku wjazdu pod wejście do szkoły” – zauważa w interpelacji do prezydenta miasta radny Leszek Daniewski (PO), który wspiera działania rodziców.
Przypomnijmy – miasto zamówiło dokumentację przebudowy ulicy Samsonowicza z sięgaczami (drogami dojazdowymi) do budynków wspólnot mieszkaniowych przy Samsonowicza 3, 27, 37 oraz Nałkowskich 84.
Wiemy też, że w związku z reformą oświaty nie dojdzie do planowanej uprzednio rozbudowy pobliskiego Gimnazjum nr 3. W tych okolicznościach szkoła planuje „przesunąć” boisko w stronę gimnazjum, a zniszczoną, asfaltową płytę zastąpi wspominany parking. – Jesteśmy za rozwiązaniem, które otworzyłoby lepszy dojazd do szkoły. W kontekście reformy oświaty szkoła połączy się z gimnazjum, co pozwoli na wygospodarowanie większej przestrzeni na parking na naszym starym boisku do koszykówki – wyjaśnia Beata Jezierska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie.
W ratuszu przychylnym okiem patrzą na starania rodziców, dyrekcji SP nr 30 i radnego Daniewskiego. – Obecna umowa z wykonawcą, który przygotowuje projekt przebudowy ulicy Samsonowicza, nie pozwala już na tym etapie na rozszerzenie zakresu zamówienia o zaprojektowanie dodatkowego sięgacza. Musiałoby to odbyć się w ramach odrębnej umowy. Będziemy szukali innego rozwiązania. Jest to tym bardziej zasadne, że budynek szkoły położony jest w ten sposób, że bardziej naturalnym wydaje się dojazd od ulicy Nałkowskich niż Samsonowicza – mówi Karol Kieliszek z biura prasowego ratusza. Urzędnicy nie wykluczają również w przyszłych latach rozbudowy przyszkolnego parkingu. BCH