Bez wyburzeń, ale z torami przez środek gminy

Z czterech przygotowanych przez Instytut Kolejnictwa w Warszawie wariantów przebiegu przez gminę Łopiennik Górny kolei dużych prędkości, samorząd przedstawi pod rozwagę CPK – dwa. Żaden nie zakłada wyburzeń, ale w obydwu tory przecinają gminę na dwie części. Inaczej się nie da, ale ostateczna decyzja, którędy pobiegnie linia należy do CPK.

Instytut Kolejnictwa na zlecenie samorządu opracował cztery alternatywne warianty przebiegu kolei dużych prędkości przez gminę Łopiennik Górny. Samorząd po zapoznaniu się z nimi rekomenduje dwa, 1 i 1b. Jak mówi Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny, oba są zbliżone i przebiegają przez Dobryniów-Kolonia, Łopiennik Dolny-Kolonia, Łopiennik Dolny i Łopiennik Podleśny. Co bardzo ważne, żaden z nich nie powoduje wyburzeń, czego najbardziej obawiali się mieszkańcy gminy, uczestniczący w ostatnim proteście, który odbył się w Łopienniku Górnym 14 maja.

Na tym jednak dobre wiadomości dla mieszkańców się kończą. – Niestety, nie da się uniknąć negatywnych skutków dla gospodarstw rolnych, co oznacza, że niezależnie od wybranego wariantu, budowa linii kolejowej doprowadzi do przecięcia gminy Łopiennik Górny na dwie części – wyjaśnia Artur Sawa. – A to zniszczy jej terytorialną spójność i wpłynie negatywnie na możliwości rozwoju w szczególności rolnictwa. Mam tutaj na myśli bezpowrotną utratę terenów mieszkalnych i rolnych, w głównej mierze gruntów bardzo dobrych klas. Zniszczona zostanie infrastruktura wielu gospodarstw rolnych.

Władze gminy Łopiennik Górny, jak zapowiedział wójt Sawa na ostatnim proteście, rekomendowane warianty zamierzają niezwłocznie przesłać do Centralnego Portu Komunikacyjnego, w celu dalszego procedowania. W przeciwieństwie do proponowanych przez spółkę wizji, opracowania Instytutu Kolejnictwa mogą napawać optymizmem. Przypomnijmy, że CPK we wszystkich wariantach planował wyburzenia domów. Jeśli chodzi o propozycje spółki, negatywne skutki w postaci wyburzeń, utraty spójności infrastruktury gospodarstw poprzez odcięcie siedliska z gruntami bezpośrednio przyległymi, dotyczą następującej ilości gospodarstw: wariant różowy – 82, wariant czerwony – 43, wariant zielony – 32, wariant niebieski – 36. (s)