Bezdyskusyjne absolutorium

Niespodzianki nie było. Zgodnie z przewidywaniami Rada Miasta Rejowiec Fabryczny jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Stanisławowi Bodysowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok.

– Był to jeden z najlepszych budżetów w ostatnich latach – stwierdził w trakcie rozpatrywania sprawozdania za miniony rok przewodniczący rady miasta Rejowiec Fabryczny, Robert Szwed. – To duża zasługa burmistrza i pracowników Urzędu Miasta – komplementował. – Pozyskano dotacje unijne na kwotę aż 4 mln zł. To zaledwie o milion złotych mniej niż wynoszą dochody własne miasta.
Dochody miasta w 2015 roku wyniosły 17 154 431 zł, a wydatki – 17 452 673 zł. – Budżet ubiegłego roku był bardzo udany i proinwestycyjny, ale też trudny – stwierdził Stanisław Bodys, burmistrz miasta. – To był dobry rok dla samorządu miasta. Aż 26 proc. budżetu przeznaczono na inwestycje, w tym na instalacje solarne na domach mieszkańców i rozbudowę sieci kanalizacyjnej w kwartale ulic: Unicka, Krótka, Chopina, Wschodnia, gdzie trwa intensywna budowa domów jednorodzinnych. Bardzo pozytywny był duży wpływ do budżetu pieniędzy ze sprzedaży mienia komunalnego – aż 600 tys. zł.

Trudności w realizacji budżetu – jak podkreślali na sesji radni – wynikały zaś z faktu, że od pięciu lat zmniejsza się subwencja oświatowa. Spadła ona aż o 600 tys. zł. – Samorząd miasta dokłada już do oświaty ponad 1,6 mln zł. A oświata i pomoc społeczna pochłaniają prawie 60 proc. całego budżetu miasta – twierdzi S. Bodys.
W czasie dyskusji podkreślano, że struktura dochodów w budżetach małych miast i gmin pogarsza się, gdyż m.in. bardzo niestabilne są wpływy z podatku dochodowego od firm, a wzrastają wydatki na oświatę, mimo zmniejszającej się liczby uczniów. Stąd też burmistrz przed sobą i urzędnikami stawia zadanie pozyskiwania dodatkowych pieniędzy do budżetu miasta. (ptr)