Bezpieczeństwo na lodzie

Miłośnicy wędkowania na lodzie mogą być w tym roku usatysfakcjonowani, bo zima wzięła się ostro do roboty.

Od kilkunastu dni średnie temperatury w nocy spadły do -10°C. Strażnicy patrolujący łowiska twierdzą, że średnia grubość lodu wynosi od 15 do 20 cm i byłaby na pewno grubsza, gdyby nie zalegający śnieg. Teoretycznie wystarczy to do bezpiecznego poruszania się po lodzie, jednak należy pamiętać o tym, że grubość lodu może być mniejsza na niektórych łowiskach.

Trzeba uważać też na tzw. oparzeliska, czyli miejsca, gdzie lód jest sporo cieńszy. Należy zachować ostrożność, bo niespodziewana kąpiel przy tak niskiej temperaturze zazwyczaj kończy się tragicznie. Wśród wędkarzy stosujących zabezpieczenia powodzeniem cieszą się kombinezony wypornościowe lub linki asekuracyjne. Kąpiel w kombinezonie grozi najwyżej wychłodzeniem w lodowatej wodzie, za to linki dają zabezpieczenie tylko w przypadkach, gdy na lodzie nie jesteśmy sami.

Budowa pomostu

Wielu wędkarzy mających działki rekreacyjne przy zbiornikach wodnych próbuje zasięgnąć informacji w biurze Zarządu Okręgu o kryteriach, jakie należy spełnić, by wybudować własny pomost wędkarski. W celu ułatwienia pokrótce opiszemy zasady legalnej budowy pomostu. Każdy pomost jako obiekt budowlany jest także urządzeniem wodnym (podobnie jak inne obiekty, np. nabrzeża, przystanie itp.). Legalne postawienie pomostu wymaga zgody wodnoprawnej w formie decyzji o pozwoleniu lub zgłoszeniu. Decyzje w sprawie zgłoszeń dotyczą pomostów o długości całkowitej nieprzekraczającej 25 mb. (licząc łączną długość poszczególnych elementów) i głębokości nieprzekraczającej 2,5 mb (odległość od blatu pomostu do dna zbiornika) wydawane są przez nadzory wodne Wód Polskich. Jeżeli parametry pomostu przekraczają wspomniane kryteria, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, które wydają zarządy zlewni.

Na terenie działania Okręgu Chełmskiego właściwe miejscowo zarządy zlewni znajdują się w Białej Podlaskiej i Zamościu, zaś nadzory wodne zlokalizowane są w Chełmie i Włodawie. Do wniosków o przyjęcie zgłoszenia należy dołączyć mapkę z oznaczoną lokalizacją pomostu i współrzędnymi geograficznymi. Wskazany jest też szkic planowanej budowli. Przy składaniu wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć część opisową, tzw. operat (wykonany przez osoby uprawnione). Opłata od wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł, zaś od zgłoszenia 87 zł. Istniejące pomosty wykonane bez odpowiednich dokumentów (tzw. samowola budowlana) można zalegalizować.

Do tego niezbędny jest wniosek o legalizację z opłatą w kwocie 4340 zł. Są jednak przypadki, gdy legalizacja nie jest możliwa, wtedy wydawany jest nakaz rozbiórki urządzenia. W przypadku pomostów stawianych na wodach Skarbu Państwa dodatkowo konieczne jest podpisanie umowy dzierżawy gruntu pod wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (na naszym terenie w Lublinie) z jednostkową opłatą roczną w kwocie 0,89 zł za 1 m kw. ustaloną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku (Dz.U. nr 2496 z dnia 30 grudnia 2017 r.). (kd)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here