Bezpieczniej przy targowisku

Mieszkańcy Świdnika chcieliby, aby na ulicy Targowej powstało przejście dla pieszych. Miasto nie mówi nie. Już zleciło firmie opracowującej „Mobilny LOF” rozszerzenie go o „zebrę”.

O potrzebie budowy przejścia dla pieszych w tej części Świdnika na czerwcowej sesji wspomniał radny Piotr Karwowski. Jak tłumaczył, na brak pasów skarżyli się mieszkańcy. I o ile w soboty nie jest to problem, bo ruch jest zamknięty, to w ciągu tygodnia trudno przejść przez ruchliwą przecież Targową.
Magdalena Kurowska, naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta Świdnik, wyjaśnia, że przejście powstanie w miejscy wskazanym przez radnego. Zostanie uwzględnione przy budowie chodnika i ścieżki rowerowej, które zostaną zrobione w ramach projektu „Mobilny LOF”.
– Przejście powstanie pomiędzy starym targiem a pawilonami od strony wschodniej. Wystąpiliśmy już do projektanta o wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji i wrysowanie przejścia dla pieszych. Kiedy znajdzie się w projekcie, na etapie realizacji na pewno będzie wykonane – mówi M. Kurowska. (w)