Bezpieczniej w Liceum Jagiełły

Samorząd powiatu krasnostawskiego zrealizował kolejną inwestycję w placówce oświatowej. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły dopasowano klatki schodowe do wymagających przepisów pożarowych.

W czerwcu rozstrzygnięto przetarg „Dostosowanie obiektu I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie do przepisów przeciwpożarowych w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych, w zakresie klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne”. Przetarg wygrała firma „Stanpoż, Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych”. – Dostosowanie budynku, który został wybudowany przed ponad pięćdziesięciu laty wynikało z krajowych przepisów techniczno-budowlanych i przepisów o ochronie przeciwpożarowej – mówi Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie.

W zakresie ochrony pionowych dróg ewakuacji podstawową sprawą jest spełnienie wymagań, w których chodzi o zapewnienie takich warunków na klatce schodowej, żeby osoby znajdujące się wewnątrz budynku mogły go opuścić lub mogły zostać uratowane w inny sposób (np. przetrwać w bezpiecznym miejscu do czasu, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczej). – Działania te podjęte zostały więc w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i nauczycieli.

Prace dostosowawcze polegały na wstawieniu drzwi przeciwpożarowych na korytarzach na wszystkich kondygnacjach. Wymieniono także drzwi do 12 pracowni przedmiotowych – wylicza Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski. Ponadto wymieniono wszystkie okna od strony boiska szkolnego. Szkoła została w ten sposób wyposażona w bezpieczny system oddymiania klatek schodowych. Wszystkie prace zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym. Całość inwestycji pochłonęła 500 tys. zł. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here