Bezpłatne konkursy językowe i komputerowe

Fundacja Wschodni Instytut Rozwoju zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego na bezpłatne kursy językowe i komputerowe. Rekrutacja uczestników projektu „Centrum kształcenia kompetencji językowych i cyfrowych” właśnie się rozpoczęła.

Projekt skierowany jest do mieszkańców całego województwa w wieku 25-64 lata z maksymalnie średnim wykształceniem. Rekrutacja prowadzona jest na kursy: Język angielski z certyfikatem TELC (A1, A2, B1, B2), Język niemiecki z certyfikatem TELC (A1, A2) oraz Obsługa komputera z na różnych poziomach zaawansowania z certyfikatem zgodnym ze standardem DIGCOMP. Pierwsze kursy rozpoczną się już w sierpniu w miejscowościach dopasowanych do miejsc zamieszkania zrekrutowanej grupy. Udział w kursach dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela biuro projektu w Lublinie przy ul. Granicznej 4, lok 2, tel. 81 534-40-41. Kontakt również przez za pośrednictwem e-maila: biuro@bezplatnekursy.lublin.pl i strony www.bezplatnekursy.lublin.pl. OP