Bezrobotny, czyli kto?

Kobieta między 30. a 50. rokiem życia, bez prawa do zasiłku – tak statystycznie najczęściej wygląda osoba bezrobotna w powiecie chełmskim.

Według najnowszych danych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie na dzień 30 czerwca w mieście zarejestrowanych było 2 939 bezrobotnych, w powiecie chełmskim 4 155.
Musimy przy tym pamiętać, że bezrobotny to osoba niezatrudniona oraz niewykonująca pracy zarobkowej i – co ważne – zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Mowa zatem tylko o tych osobach, które chcą pracować, a nie mogą znaleźć pracy.
Wśród bezrobotnych w Chełmie i powiecie chełmskim zdecydowana większość to ludzie, którym nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Mogą go otrzymać tylko ci, którzy stracili pracę i spełnią pewne warunki. Przede wszystkim muszą zarejestrować się w urzędzie pracy i udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy wykonywali pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości. Zaledwie co dziesiąta osoba rejestrująca się w chełmskim PUP spełniała taki warunek.
W naszym regionie wśród bezrobotnych jest nieznacznie więcej kobiet – 3 988 (łącznie w mieście i powiecie), co stanowi 56,2 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. Prawie co trzecia bezrobotna kobieta nie podjęła pracy po urodzeniu dziecka.
W jakim wieku jest nasz statystyczny bezrobotny? Najczęściej to osoba w wieku od 30 do 50 lat. W chełmskim pośredniaku na koniec czerwca było zarejestrowanych ponad 3 tys. osób w tym przedziale wiekowym. Blisko 2 tys. osób miało mniej niż 30 lat, a 1,7 tys. ponad 50. (mg)

Bezrobocie w Chełmie

Stopa bezrobocia w Chełmie wynosi 12,4 proc., w powiecie chełmskim – 14,2 proc. Choć to o wiele mniej w porównaniu do lat ubiegłych, to wciąż dużo na tle województwa i kraju, gdzie wynosi kolejno 9,3 proc i 7,4 proc. Dane PUP w Chełmie.