Białe certyfikaty. To nam się opłaci!

Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa ma szansę na uzyskanie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na termomodernizację budynków. Wszystko za sprawą tzw. Białych certyfikatów, czyli świadectw efektywności energetycznej, które Spółdzielnia może otrzymać za inwestowanie w technologie energooszczędne. A takich prac, tylko w ostatnich 5 latach ChSM wykonała na wszystkich osiedlach całkiem sporo – od dociepleń ścian, fundamentów, stropodachów, po wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Ustawa o efektywności energetycznej

z 15 kwietnia 2011 roku, stanowiąca wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego, wprowadziła nowe narzędzie wspierania oszczędności energii.
Spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać częściowy zwrot kosztów za termomodernizację budynków tj. części nakładów poniesionych na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej i ze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej np. docieplenia ścian, fundamentów, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację mostków cieplnych.
Wsparcie finansowe jest zróżnicowane w zależności od zakresu zrealizowanych robót. Średnio może się kształtować na poziomie od 5% do 10%. Aby skutecznie odzyskać wydane środki finansowe na działania energooszczędne należy w rzetelny sposób przygotować dokumenty do przetargu. Obecnie został zakończony proces inwentaryzacji wszystkich wykonanych prac, zebrano całość dokumentacji niezbędnej do przygotowania audytów efektywności energetycznej budynków. Audyt jest to dokument niezbędny do wniosku przetargowego, którego głównym zadaniem jest ocena efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięć energetycznych.

Podmioty, które skorzystają z systemu Białych certyfikatów, uzyskają dodatkowe środki finansowe umożliwiające realizację modernizacji, której efektem będzie obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacji.
– Potrzeby naszych mieszkańców w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych są olbrzymie – podkreśla Ewa Jaszczuk, prezes CHSM. – Stąd też, staramy się pozyskiwać nowe źródła finansowania na planowane przedsięwzięcia. Obecnie trwają prace w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 na realizację prac związanych z poprawą efektywności energetycznej 18 budynków znajdujących się na terenie osiedla „Słoneczne” – bloków przy ul. Wirskiego 16,18,20 i 22, ul. Szymanowskiego 11, 13 i 15 oraz ul. Karłowicza 4,6 i 8; oraz na osiedlu XXX lecia: budynki 13, 15, 17 przy ul. I AWP, budynki 5 i 7 przy ul. Nowy Świat, ul. Grota Roweckiego 4, ul. Powstańców Warszawy 5 i ul. Nowy Świat 10.
Na tych osiedlach zostanie przeprowadzona głęboka termomodernizacja budynków, w połączeniu z OZE. Oznacza to, że zostaną wybudowane lub zmodernizowane węzły cieplne zasilane częściowo z odnawialnych źródeł energii. (wz)