Biało-czerwono na Rynku

Kilkudziesięciu mieszkańców Krasnegostawu wzięło udział w happeningu z okazji Dnia Flagi, który 2 maja odbył się na Rynku Miejskim. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji: występy zespołów tanecznych KDK, konkursy wiedzowe i plastyczne z nagrodami, gry i zabawy oraz malowanie twarzy. Na chodniku w Rynku powstała wielka biało-czerwona flaga, uformowana z odcisków dłoni. Na zakończenie odtańczono poloneza, w którym wzięli udział mieszkańcy wraz z burmistrz Hanną Mazurkiewicz. Wszyscy uczestnicy happeningu otrzymali flagi ufundowane przez miasto Krasnystaw. (k)

News will be here