Biblioteka to coś więcej

Biblioteka ma znacznie szersze zadania niż wyłączne koncentrowanie się na wypożyczaniu książek. Jest instytucją kulturotwórczą. Taką właśnie rolę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie nakreślił dyrektor tej placówki Tadeusz Sławecki w zeszły czwartek, 25 maja br. podczas konferencji zatytułowanej „Na rzecz rozwoju nauk i oświaty społeczne działanie”, uświetniającej 110. rocznicę utworzenia Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.


W tak pożytecznym oddziaływaniu biblioteki na środowisko lokalne najważniejszą rolę odgrywają zatrudnieni w niej ludzie – często pasjonaci zawodu. Dlatego dyrektor WBP Tadeusz Sławecki podkreślił zaangażowanie zatrudnionych w lubelskiej placówce bibliotekarzy – na co dzień autorów różnych kulturotwórczych projektów, nieustannie realizowanych w Lublinie.
Podczas konferencji, w zorganizowanie której zaangażowało się Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego wraz z jej prezesem Andrzejem Zdunkiem, omówiono kilka ważnych zagadnień dla ponad stuletniej historii istnienia szacownej bibliotecznej lubelskiej placówki. Edyta Ścibor (pracownik WBP w Lublinie) omówiła więc działania Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na rzecz nauki i oświaty Lublina. Ewa Hadrian (pracownik WBP w Lublinie) opowiedziała o dokumentach związanych z dziejami lubelskich dóbr kultury. Korespondencję związaną z założycielem Biblioteki Publicznej w Lublinie, a więc z osobą Hieronima Łopacińskiego omówiła Maria Krajewska (Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie). Przygotowano też na jubileusz biblioteki album: „To, co najcenniejsze. Album jubileuszowy Skarby Biblioteki„, prezentował go dr Grzegorz Figiel (pracownik WBP w Lublinie). Monika Skarżyńska