Biblioteka przypomni kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Dzieci moje!” – pod takim tytułem od 4 do 26 marca w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Świdniku będzie można oglądać wystawę poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, silnie związanemu z Lubelszczyzną, Prymasowi Tysiąclecia, który w tym roku zostanie beatyfikowany.


– Trwając w oczekiwaniu na zapowiedzianą na 7 czerwca beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Fundacja Nasza Tradycja przygotowała kolejne odsłony ekspozycji prezentującej blisko trzyletni okres, gdy późniejszy Prymas Tysiąclecia jako ósmy w dziejach diecezji lubelskiej, był jej biskupem ordynariuszem – mówi Piotr Krzysztof Kuty, prezes Fundacji Nasza Tradycja i autor wystawy.

Na czterdziestu jeden tablicach formatu B1 prezentowane są mało znane, a nierzadko nigdy wcześniej nie publikowane fotografie i dokumenty ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego, Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum Państwowego w Lublinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Państwowego Muzeum na Majdanku oraz zbiorów prywatnych.

Zgromadzone dokumenty i fotografie przypominają wydarzenia z wiosny 1946 r., związane z nominacją, konsekracją i ingresem bp. Stefana Wyszyńskiego do katedry lubelskiej i objęcia przez niego diecezji lubelskiej.

Na wystawie, która po raz pierwszy została zaprezentowana przed czterema laty w lubelskiej archikatedrze, obejrzeć można również fotokopie oryginalnych tekstów z roczników „Wiadomości Diecezjalnych Lubelskich” z lat 1946-1949 i „Kroniki czynności pasterskich J.E. Ks. Bpa Ordynariusza” opisującą dzień po dniu krótką, ale niezwykle bogatą posługę biskupią w Lublinie przyszłego Prymasa Polski.

Sam tytuł wystawy „Dzieci moje” przywołuje słowa, jakimi 26 maja 1946 r., najmłodszy wówczas polski biskup rozpoczął pierwsze publiczne wystąpienie zwracając się do swoich diecezjan. Konsultantem historycznym wystawy był, zmarły w ubiegłym roku nestor Episkopatu Polski, abp prof. Bolesław Pylak, arcybiskup senior Archidiecezji Lubelskiej, który jako młody kleryk uczestniczył w tamtych wydarzeniach. Autorem koncepcji wystawy jest Leon M. Budrys, zaś wyboru tekstów oraz doboru fotografii i dokumentów dokonał Piotr Krzysztof Kuty. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here