Biblioteka wraca do szkoły

Filia nr 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku wkrótce wznowi działalność. Swoją siedzibę będzie mieć w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.


Od 24 lipca ubiegłego roku działalność filii nr 4 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku została zawieszona. Wcześniej filia mieściła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 7, ale w związku z wejściem w życie reformy oświaty szkole przybyło uczniów i trzeba było dla nich stworzyć dodatkowe miejsce. Zakładano wówczas, że biblioteka przeniesie się nieopodal, bo do budynku przy ul. gen. Hallera 9, gdzie swoją siedzibę ma także Straż Miejska. Aby czytelnicy mieli komfortowe warunki, parter budynku miał zostać poddany pracom remontowym i adaptacyjnym. Tak się jednak nie stało. Zlecona przez ratusz ekspertyza stanu technicznego budynku wykazała, że jego część jest w kiepskim stanie i póki co nie da się tu zlokalizować książnicy. Miasto zaczęło szukać dla niej nowego miejsca. Trwało to blisko rok.

– Filia biblioteki będzie mieścić się w budynku po Gimnazjum nr 1, który dziś należy do Szkoły Podstawowej nr 3. To najlepsza lokalizacja. Po reformie oświaty pojawiły się tu nowe przestrzenie – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

O to, kiedy filia wznowi swoją działalność chcieliśmy zapytać Mirosława Króla, dyrektora świdnickiej książnicy. Niestety mimo kilku prób nie udała nam się z nim skontaktować. (w)