Bicie piany

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamieniu znowu była tematem numer jeden na sesji rady gminy. Większość radnych, którzy się jej sprzeciwiali, nie przyszła na piątkowe posiedzenie. Tym sposobem jednomyślnie podjęto kolejną uchwałę przybliżającą rozbudowę szkoły. Warta pół miliona złotych inwestycja poróżniła mieszkańców gminy, ale jest już przesądzona.

Piotr Mroczkowski, radca prawny gminy Kamień, przyszedł na piątkową sesję, aby odpowiedzieć na zapytanie złożone przed paroma tygodniami przez radnego Mariusza Seredę. Miał on wątpliwości m.in. w sprawie przeprowadzonego w marcu br. na jednej z komisji rady gminy głosowania, dotyczącego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, zarządził je, bo chciał wiedzieć, jakim poparciem cieszy się ta inwestycja wśród radnych. Przeciw niej było pięcioro rajców (argumentowali, że to zbędne przedsięwzięcie, bo w gminie brakuje dzieci i są pilniejsze inwestycje), w tym M. Sereda, który na piątkową sesję nie przyszedł.

– Radny odwołał też dzisiejsze, poranne spotkanie w gminie – wyjaśniał mecenas Mroczkowski. – Złożył on wniosek czy też zapytanie o wydanie opinii prawnej w sprawie procedowania komisji i jej posiedzeń, a także głosowania poszczególnych decyzji. Przygotowałem tę opinię, ale było to niepotrzebne. Radni mają obowiązek znać statut gminy, a ustawę o samorządzie gminnym przynajmniej przeczytać.

Rozumiem, że może ona sprawiać trudności w interpretacji. Ale znalezienie konkretnej regulacji nie powinno takich trudności sprawiać radnemu. Myślę, że problem tkwi w czymś innym. Gdyby radny wskazał w swoim zapytaniu konkretną decyzję, co do której ma wątpliwości to mógłbym się do tego odnieść, ale on tego nie zrobił.

Nieobecny na sesji radny Sereda nie mógł nic wyjaśnić. Za to zrobił to za niego radny Roman Kołtun.

– Tu chodzi o porażkę w głosowaniu – stwierdził R. Kołtun. – Ta osoba musi się pogodzić z tym, że nie będzie narzucać, co kto ma robić.

Mecenas stwierdził, że w takim razie to nie jest problem natury prawnej i on tu nie pomoże. Ale to nie był koniec tematu rozbudowy podstawówki w Kamieniu. Tydzień przed piątkową sesją podczas komisji radni burzliwie nad tym debatowali. Okazją był projekt uchwały w sprawie zmian budżetowych, jednocześnie aktualizujący nazwę inwestycji (w budżecie była ona dotąd ujęta jako „nadbudowa i termomodernizacja podstawówki”, a należy ją zapisać jako „rozbudową szkoły”, bo prace budowlane planowane są na parterze).

Wtedy pięcioro radnych, tych samych, co poprzednio, konsekwentnie opowiedziało się przeciw rozbudowie podstawówki (oprócz M. Seredy, byli to: Agnieszka Poźniak, Marcin Hałaj, Agata Walczuk, Ewelina Piątek). Podczas piątkowej sesji, na której nieobecni byli m.in. A. Poźniak, A. Walczuk i M. Sereda, uchwałę zmieniającą m.in. nazwę kontrowersyjnej inwestycji przegłosowano jednogłośnie – jedenastoma głosami „za”. Wójt Stocki ma satysfakcję, że to emocjonujące przedsięwzięcie popiera większość radnych. W tegorocznym budżecie zapisane jest na ten cel 500 tys. zł.

Pirania wytępi bakterie

Radni zatwierdzili też tzw. wykaz kąpielisk. W gminie Kamień jest tylko jedno – w Natalinie. Będzie czynne już w ostatnim tygodniu czerwca. Radni dopytywali o remont nie nadającego się do użytku pomostu dla plażowiczów. Wójt Stocki stwierdził, że gdy tylko woda opadnie, deski zostaną wymienione na nowe. Głos w tej sprawie zabrał też radny Kołtun, działacz stowarzyszenia wędkarskiego „Pirania”. Oznajmił, że w zbiorniku pojawiły się bakterie, które należy wyeliminować.

– Chodzi o ryby. Stowarzyszenie „Pirania” rozsypie specjalny preparat, aby zdezynfekować wodę – tłumaczył wójt. (mo)