Bierz gotówkę, łap deszczówkę

Lublin przygotowuje pilotażowy program łapania deszczówki. Można będzie uzyskać 5 000 zł na budowę naziemnych i podziemnych zbiorników retencyjnych, studni chłonnych oraz „ogrodów deszczowych”.


Nabór do miejskiego programu „Złap deszczówkę” ruszy pod koniec pierwszego kwartału br. O dotację będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne – właściciele, użytkownicy wieczyści lub posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina. Możliwy jest też udział osób, które nie są właścicielami nieruchomości, jeśli tylko uzyskają zgody właścicieli. Dotacje miejskie obejmą koszt zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych, a także koszty modernizacji istniejącej instalacji w celu podłączenia systemu do gromadzenia deszczówki.

– Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70% kosztów poniesionych na realizację zadania objętego programem – maksymalnie 5 tys. zł. Wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie, zawieranej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Dotacja wypłacana będzie po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia przez Urząd Miasta – zapowiada Monika Głazik z biura prasowego ratusza. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here