Biorą się za zabytkowy park

Po kilku latach przerwy, wynikającej z braku naborów wniosków o dofinansowanie dedykowanych obiektom zabytkowym, gmina Rudnik wróciła do tematu rewitalizacji zabytkowego parku w Płonce.

– W związku z naborem ogłoszonym w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków samorządy mają możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie na obiekty zabytkowe, których są właścicielami – mówi Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik. – Jedynym tego typu obiektem na terenie gminy Rudnik jest właśnie park dworski w Płonce.

Na ostatnim posiedzeniu rady gminy zostały zabezpieczone środki na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania. Będzie on bazował w dużej mierze na założeniach przygotowanych w 2017 roku w zakresie oczyszczenia i uporządkowania terenu parku. W miarę możliwości chcemy go jednak rozbudować o dodatkowe elementy: utwardzenie parkingu i ścieżek, latarnie, monitoring, altanę, elementy rekreacyjno-edukacyjne, a także odmulenie i oczyszczenie stawu – informuje wójt.

Ostateczny zakres prac będzie wynikał z uzgodnień i pozytywnego zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wysokość dofinansowania w ramach naboru wynosi aż do 98 procent całkowitych kosztów zadania. – Chcemy przygotować rzetelnie wniosek i tym samym zmaksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania, co pozwoliłoby uratować park przed dalszą degradacją – podsumowuje Kucharczyk. (kg)