Biurokracja – numeracja

Gmina Żmudź od trzydziestu lat niewłaściwie prowadzi ewidencję ludności i numeracji nieruchomości w sołectwie Leszczany. Bałagan z nazewnictwem miejscowości powstał podczas scalania gruntów w latach 70. XX wieku. Na sesji radni podjęli uchwałę, która ma być pierwszym krokiem do uporządkowania sytuacji.

Wtorkową sesję Rady Gminy Żmudź zwołano głównie po to, aby podjąć uchwałę w sprawie ujednolicenia nazw miejscowości obejmujących sołectwo Leszczany. W urzędowym wykazie nazw miejscowości figurują wsie o nazwach Leszczany i Leszczany – Kolonia. Z kolei w ewidencji gruntów i budynków powiatu chełmskiego występują trzy obręby ewidencyjne związane z nazwą Leszczany: Leszczany I, Leszczany II i Leszczany Kolonia. Podział miejscowości Leszczany na obręby Leszczany I i Leszczany II wynika z tego, że wieś Leszczany podzielona jest kolonią – Leszczany Kolonia – na dwa obszary. Żmudzcy urzędnicy chcieli znieść nazwę Leszczany Kolonia i ustanowić jedną nazwę – Leszczany. Wystąpili w tej sprawie o opinię do chełmskiego starostwa, które odpowiedziało, że Leszczany i Leszczany Kolonia stanowią jedno sołectwo i przepisy nie dopuszczają, aby powstał jeden obszar wsi zawierający kilka obrębów ewidencyjnych.

– W marcu br. wystąpiliśmy do ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji o podpowiedź, co w tej sytuacji zrobić – tłumaczyła podczas sesji Michalina Cymborska, sekretarz gminy Żmudź. – Od trzydziestu lat w sposób niewłaściwy prowadzimy ewidencję ludności i numerów mieszkań. Aby naprawić sytuację trzeba byłoby zmodernizować całą ewidencję gruntów, a tego jest tak dużo, że trudno to sobie wyobrazić. Byłam u wojewody i tam podpowiedziano nam, aby podjąć uchwałę o zmianie rodzaju miejscowości Leszczany Kolonia na część wsi Leszczany. Będziemy też musieli rozpocząć pracę nad nadaniem nazw ulic lub numeracji domów. Mam nadzieję, że doprowadzimy tę sprawę do końca i uporządkujemy nazewnictwo w Leszczanach.
Radni i sołtysi nie do końca rozumieli, skąd wziął się cały bałagan.
– Ludzie we wsi mówią, że błąd wkradł się wtedy, gdy PKS wprowadził przystanki Leszczany I i Leszczany II, żeby był droższy bilet, a potem już te nazwy geodezyjne zostały – mówi radny Mariusz Łaszkiewicz z Leszczan. – Ja mam w dowodzie, że mieszkam w Leszczanach I, a taka miejscowość nie istnieje.
Na zamieszanie z adresami skarży się też Jerzy Senderski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Żmudź, również mieszkaniec Leszczan.
– Mieszkam tam od dziecka i znam wszystkich, ale jak ktoś mnie pyta o to, pod jakim numerem mieszka dana osoba, to nie jestem w stanie odpowiedzieć – mówi Senderski. – Mieszkam na końcu wsi i kiedyś u mnie był numer końcowy, teraz jest początkowy. Bałagan jest duży.
Sekretarz Cymborska tłumaczyła, że zamieszanie z nazewnictwem to nie wina PKS, a pozostałość po scaleniach gruntów przeprowadzonych w latach 70. ubiegłego wieku. Ostatecznie radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody lubelskiego z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Leszczany Kolonia. Ma to być pierwszy krok w kierunku naprawy biurokratycznego zamieszania. (mo)