Blaszany relikt na superdziałce

Urząd Miasta Świdnik ogłosił przetarg na sprzedaż swojej dotychczasowej siedziby wraz z ponad 30-arową działką przy ul. Wyszyńskiego 15. Cena wywoławcza to 4,6 mln zł.


Niebawem urzędnicy ze świdnickiego magistratu przeniosą się do nowego ratusza. Prace związane z adaptacją budynku po Gimnazjum nr 2 na nową siedzibę urzędu miasta dobiegły już końca. Obecnie w budynku trwają odbiory i najpewniej już za kilka tygodni pracownicy ratusza przeniosą się do nowe lokum. Jednak zanim to się stanie, miasto chciałoby pozbyć się dotychczasowej siedziby przy Wyszyńskiego 15. Ogłosiło już przetarg na sprzedaż nieruchomości. Składa się ona z działki o powierzchni 0,3417 ha zabudowanej budynkami urzędu miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu działka położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi finansowe, handel, gastronomię i administrację. Rzeczoznawca wycenił całość na 4,647 mln zł., biorąc pod uwagę wartości podobnych nieruchomości w województwie.
– W tej chwili jest to z pewnością jedna z najatrakcyjniejszych działek w mieście – mówi burmistrz Waldemar Jakson. – Zależy nam, żeby została właściwie i z pożytkiem dla mieszkańców zagospodarowana. Pieniądze z jej sprzedaży trafią do budżetu i zostaną przeznaczone na realizowane w mieście inwestycje.
Wśród świdniczan wciąż słyszy się głosy, że decyzja o zmianie siedziby była błędna, a pieniądze, które miasto wydało na adaptację gmachu po gimnazjum, można było zainwestować lepiej. Jednak, jak tłumaczą urzędnicy, wyprowadzka z dotychczasowego ratusza była konieczna.
– Obecna siedziba urzędu nie pełnia kryteriów budynku użyteczności publicznej. Gmach już dawno stał się niefunkcjonalny. Z założenia miał być siedzibą tymczasową, zbudowany z prefabrykatów z blaszaną elewacją. W tej chwili jest reliktem przeszłości. Zimą temperatura w pomieszczeniach wymusza pracę w kurtkach i płaszczach, w lecie przekracza 30 stopni. Poważny problem w użytkowaniu stanowią też stare instalacje sanitarne i elektryczne. Awarie uniemożliwiają ciągłość pracy i podnoszą koszty korzystania z budynku. Nie bez znaczenia jest też wygląd budynku, zupełnie nieprzystający do obecnego charakteru nowoczesnego centrum miasta – tłumaczy sekretarz miasta Ewa Jankowska.
Chętni za zakup nieruchomości mogą zgłaszać się do końca sierpnia. Szczegółowych informacji o warunkach uczestnictwa w przetargu uzyskać można w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, w Wydziale Mienia Komunalnego. (w)