Bliżej Serca

Czerwcowe nabożeństwa poświęcone są kultowi Serca Jezusa, a główne uroczystości przypadają w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. To wielkie święto w lubelskiej parafii przy ul. Kunickiego.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jako święto liturgiczne zostało ustanowione w 1765 r. przez papieża Klemensa XIII na wniosek polskich biskupów, którzy zwrócili się o to do Stolicy Apostolskiej w orędziu z 1764 r. Pierwsza litania do Serca Jezusowego powstała w XVII w. Obecna, odmawiana podczas nabożeństw czerwcowych, pochodzi z wieku XIX.
W Polsce jest około czterystu świątyń poświęconych Najświętszemu Sercu Jezusa. Lubelska znajduje się przy ul. Kunickiego 128. Najpierw był tam drewniany kościółek, do którego wybudowania walnie przyczynił się wikariusz parafii św. Michała, ks. Ignacy Żyszkiewicz, oddelegowany 3 maja 1933 r. do zorganizowania punktu duszpasterskiego, a następnie parafialnego w dzielnicy Dziesiąta. Świątynię według projektu młodego architekta Tadeusza Witkowskiego uroczyście poświęcił 10 czerwca 1934 r. bp Leon Fulman. Był to jednonawowy obiekt w stylu neogotyckim.
Drewniany kościół służył parafianom przez dziesiątki lat, aż do 1985 r., kiedy to został przeniesiony do Pilaszkowic k. Piask, gdzie pełni rolę kaplicy dojazdowej. Na miejscu starego, pięknego, ale małego kościółka, 25 czerwca 1985 roku rozpoczęto budowę nowego, murowanego, nowoczesnego kościoła według projektu arch. Mirosława Załuskiego. Prace budowlane trwały ponad dwa lata. Realizatorem budowy był ks. Janusz Bogdański, który do emerytury przez ponad 25 lat pełnił w parafii funkcję proboszcza i dał się poznać jako doskonały organizator i duszpasterz. Godnym jego następcą jest obecnie ks. kan. dr Waldemar Sądecki. W 1981 r. oddano do użytku obszerny budynek, gdzie mieszkają księża, znajdują się sale katechetyczne, a w podziemiach kaplica Matki Bożej, w której odbywają się msze św. dla dzieci i młodzieży. Na Wielkanoc w 1988 r. kościół został poświęcony przez bpa Bolesława Pylaka. Przez następne dwa lata prowadzone były intensywne prace związane z wystrojem świątyni, zaprojektowanym przez architekta wnętrz Jerzego Durakiewicza. Rzeźby i płaskorzeźby zdobiące wnętrze wykonał Marian Świst. Autorami obrazów są Jerzy Durakiewicz i Jerzy Mazurek.
Z dawnego drewnianego kościoła do obecnego murowanego zostały przeniesione organy, konfesjonały, obraz św. Antoniego Padewskiego i jeden z dzwonów. Konsekracji nowej świątyni dokonał 30 czerwca 2000 r. abp Józef Życiński Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa liczy obecnie 15 114 wiernych.. Dwa lata temu została tam uroczyście otwarta i pobłogosławiona przez metropolitę lubelskiego abpa Stanisława Budzika kaplica wieczystej adoracji św. Antoniego. Jest to wotum wdzięczności za 80 lat istnienia parafii i kanonizację Jana Pawła II. Przy parafii działają m. in. koła różańcowe, Rycerstwo Niepokalanej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło – Życie, neokatechumenat, Akcja Katolicka, schole młodzieżowe i dziecięce, chór parafialny, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy, Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea i Wspólnota Jordan. W 2014 r. został wydany pierwszy numer pisma parafialnego „ Bliżej Serca”. Na terenie parafii znajduje się też Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W niedzielę przed odpustem w parafii gościł dr Jan Miczyński, mianowany przez papieża Franciszka misjonarzem miłosierdzia dla archidiecezji lubelskiej. Głosił on słowo Boże, przygotowując parafian do uroczystości odpustowych. Natomiast w ostatnią niedzielę wierni parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego tłumnie uczestniczyli w festynie parafialnym, który we współpracy z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo został zorganizowany na terenie Przedszkola nr 3.
Elżbieta Kasprzycka

News will be here