Boa dusiciel i pyton zamieszkał u sąsiada

Dwa lwy i trzy krokodyle hodowane na prywatnej posesji w Rybniku, krokodyl w Gdyni – te informacje obiegły ostatnio ogólnopolskie media. O to, co trzymają w domu mieszkańcy Świdnika, zapytaliśmy w starostwie powiatowym.


Bo to właśnie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Świdniku prowadzi rejestr zwierząt egzotycznych. Jakie gatunki się w nim znajdują?
– Na przestrzeni kilku ostatnich lat zarejestrowaliśmy takie zwierzęta egzotyczne, jak węże gatunku pyton tygrysi, pyton królewski, boa dusiciel. Rejestrowaliśmy też jaszczurki gatunku legwan zielony, kameleon jemeński czy szyszkowiec tropikalny – mówi Danuta Rękas, naczelnik wydziału.
Wśród gatunków zgłoszonych do rejestracji znalazły się tez papugi – kakadu różowe, aleksandretta większa, modrolotka czerwonoczelna, a wśród ptaków wodnych – bernikle rdzawoszyje.
– Najczęściej rejestracja dotyczy właśnie papug i ptaków wodnych. Powodem przetrzymywania tych gatunków zwierząt, jak tłumaczą ich właściciele, jest hodowla lub hobby – dodaje D. Rękas.
Zgodnie z prawem obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie egzotyczne płazy, gady, ptaki i ssaki, a także osobniki będące ich mieszkańcami. Ich właściciele powinni je zgłosić w ciągu 14 dni od nabycia lub sprowadzenia do Polski (ogrody czy sklepy zoologiczne dotyczą inne przepisy w tym zakresie). W takim samym terminie do starostwa powinna zostać zgłoszona utrata, śmierć, czy wywóz za granicę zwierzęcia oraz wszelkie zmiany danych zgłoszone do rejestru. Za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt pobiera się opłatę w wysokości 26 zł. Za zmianę danych w rejestrze lub za wykreślenie okazu z rejestru nie pobiera się jej. Posiadanie zwierząt egzotycznych i niewpisanie ich do rejestru jest wykroczeniem podlegającym karze aresztu albo grzywny. Kiedy kupujemy np. egzotyczną jaszczurkę, sprzedawca powinien przekazać nam oryginał lub kopię dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia. Takim dokumentem może być np. zezwolenie Ministra Środowiska na import zwierzęcia do kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku lub dokument wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w niewoli. (w)